Får penger til rassikring 

Regjeringen skal legge frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019 den 8. oktober, men NRK skriver at de allerede melder i en pressemelding at om lag to milliarder kroner skal brukes på rassikring langs veiene. 

I forslaget får Møre og Romsdal tildelt 75 millioner kroner til rassikringsarbeid på fylkesveiene. 

Nær 1,1 milliardar kroner går til skredsikring på riksveiene, og fylkeskommunene får 800 millioner til fylkesveiene. 

Sogn og Fjordane får 208 millioner.