Ikke tilrettelagt gangvei til Munken badeplass

– Noe så hyggelig burde alle ha tilgang til. Ikke bare de som er villige til å risikere livet, sier Nina Von Possel, friluftsstudent ved Høgskulen i Volda, om badeplassen Munken.  
 

Munken har lenge fungert som en badeplass, og den er nå godt tilrettelagt med stupetårn, platting og stige. Den ligger kun en ti minutters gange fra sentrum, men mange velger allikevel bilen. Det finnes nemlig ingen tilrettelagt veg til fots. Man må gå langs Europavei 39 (E39), klamrende mot autovernet for å komme seg dit.   

Nina Von Possel kjenner på redselen når hun går til Munken. FOTO: Anne-Kirsti Finstad

Von Possel er en hyppig bruker av badeplassen, men synes det er lite gjennomført. 

– Det er veldig rart at det er lagt opp til å ta bilen dit, når det er såpass nærme sentrum.

 Tidligere i år overnattet hun der i telt, og gikk med en stor sekk på siden av den smale vegen. 

– Bilene tar ikke akkurat hensyn. Noen ganger føler jeg at de vil «straffe» deg ved å kjøre enda litt fortere.  

Eveline Sørheim har bodd i Volda lenge, og er enig i at adkomsten til badeplassen er vanskelig.  

– Det er uheldig at det er så skummelt å komme seg dit. Vil man så får man det til, men det er vanskelig og bratt. Spesielt med barnevogn. 

Til tross for at Munken ligger rett ved sentrum, finnes det ingen tilrettelagt gangvei dit. FOTO: Google Maps 

Dårlig økonomi

På programmet til miljøpartiet de grønne (MDG) i Volda, står det at de vil jobbe for en tilrettelagt veg til badeplassen. Lars Olav Drabløs sitter i kommunestyret for partiet. Han sier at det er prioritert, men at kommunen har lite å rutte med for øyeblikket. 

– Dessverre innser vi at med den kommuneøkonomien vi har nå, blir det vanskelig å gjennomføre. Men vi vil selvfølgelig jobbe med det når det blir mulig å sette av litt penger. 

Plassen er viktig for trivsel og helse. Ikke bare i badesesongen, men hele året. 

Forslag om sti 

Torgeir Stensø vil jobbe for trygg ferdsel. FOTO: Anne-Kirsti Finstad

Torgeir Stensø jobber i utviklingsavdelingen i Volda kommune, og synes det er viktig at trygg ferdsel til Munken blir prioritert. 

– Vi er i gang med å utforme en kommuneplan. Der vil vi komme med forslag om å lage en sti fra Gamlevegen og ned til hovedvegen. På denne måten vil den farlige strekningen kortes ned. 

Etter planen skal stien gå mellom husene i Gamlevegen, og ned på E39. For krysning av vegen kommer han med forslag om å bygge en bro. 

– Det vil være for uforsvarlig med en fotgjengerovergang. Bilene kjører fort, og overgangen vil komme rett etter en sving.  

E39 er eid av Statens vegvesen, og det er de som har ansvaret for sikkerheten langs veiene. Stensø mener allikevel at kommunen kan gjøre mye. De må være pådrivere, og få saken opp på dagsorden. 

– Å få vedtatt kommuneplanen er første skritt i riktig retning. Deretter må det settes av ressurser for planlegging, og for å finne ut av hvor mye det vil koste, sier Stensø. 

Ulike løsninger

–Beste kortet er å vente på Volda-tunellen, mener Thomas Busker Larsen. FOTO: Anne-Kirsti Finstad

Thomas Busker Larsen var en av de frivillige som bygget plattingen på Munken. Han er skeptisk til forslaget om en bro. 

– Jeg tror det er urealistisk å få til en overgang over en så trafikkert veg. Et alternativ kan være å tilrettelegge en gangvei på utsiden av autovernet. Eventuelt en naturlig sti langs sjøen.   

Han forstår at det er en vanskelig sak, og tror det beste er å vente til Voldatunellen blir bygget. Denne vil gå mellom Volda og Furene, og lette trafikken betraktelig ved Munken. 

I det store og hele anser ikke Larsen dette som et stort problem. 

– Vi har en flott badeplass, og hvis folk vil komme seg dit så gjør de det. På fine dager er det helt fullt der. 

Munken er en idyllisk badeplass, både som sommeren og vinteren. FOTO: Anne-Kirsti Finstad