«Ja vi elsker dette vannet»

Fasteaksjonen

FASTEAKSJON: Årets bøsseaksjon i regi av Kirkens Nødhjelp 2-4. april, engasjerer konfirmanter og frivillige. I Volda har mange møtt opp for å bidra. Foto: Veronica Turnage

Tilgang til rent vann er ingen selvfølge. Utvekslingselever fra «Communication for Change» har selv opplevd hvor vanskelig det kan være å skaffe rent vann. Nå hjelper de til under årets fasteaksjon. 

I kveld er siste dag av Kirkens nødhjelp sin årlige bøssebæreraksjon. I år er aksjonens slagord «ja vi elsker dette vannet», og pengene som blir samlet inn går til å gjøre rent vann tilgjengelig for alle.  

Konfirmantene tar tak

Constanze Lindner er kateket i Den norske kirke for Volda kommune, og hjelper til med å organisere bøsseaksjonen. Hun forteller at det er flest konfirmanter som deltar i aksjonen, men at alle som vil kan komme å delta i aksjonen. Man trenger ikke å være kristen for å bære bøsse.

– Her i Volda er vi cirka 70 bøssebærere i dag. Både konfirmantene og andre frivillige, sier Constanze Lindner.

KLARE: Ragnhild Maria Matre Løvik og Constanze Lindner deltar på årets Fasteaksjon. Foto: Veronica Turnage

En av de som deltar i aksjonen som bøssebærer, er Ragnhild Maria Matre Løvik. Hun deltar frivillig, og synes det er fint å delta i årets aksjon.

Internasjonal hjelp

Det er ikke bare konfirmanter som deltar som bøssebærere, i år er det også med noen internasjonale studenter. Disse studentene deltar i regi av kirkens nødhjelp sitt utvekslingsprogram «Communication for Change» CFC er et utvekslingsprogram for mennesker mellom 18 og 25 år. Programmet består blant annet av et semester på folkehøyskole.

Bakerst, Ngobia Taariq (Kenya), f.v. Sandra Larsen (Norge), Taynara Arauji (Brazil), Sabine Eliza( Rwanda/Norway), foran, Poeta Alphonse Mahony (Madagascar). Foto: Veronica Turnage

Sandra Larsen og Sabine Eliza er to studenter som deltar i utvekslingsprogrammet. De går for tiden på Sunnmøre folkehøgskule, og skal gå med bøsse under årets fasteaksjon. De forteller at aksjonen er viktig for de, fordi de kjenner flere som lever uten rent vann.

– Jeg har venner som hver dag må tenke på hvordan de skal få tak i rent vann, og jeg kjenner folk som må gå 5 kilometer èn vei for å hente vann, sier Sandra.

Opplevd vannmangel

Sandra og Sabine sier at de pleier å dele sine personlige historier med de norske konfirmantene. Dette gjør de for at konfirmantene skal forstå hvordan menneskene som pengene går til har det.

– Vi har ikke bare hørt om de dårlige forholdene, vi har også sett de med egne øyne, forteller Sandra.

Hvorfor er det viktig for dere å delta i aksjonen?

– Det er viktig fordi vi har sett forskjellene fra de ulike landene, vi har sett både fedme og sult.

Sabine sier at innsamlingen går til et utrolig viktig formål, og at folk ikke er bevisst på hvor vanlig det er å ikke ha tilgang på rent vann.

I fjor ble det samlet inn 75, 122 kroner i Volda kommune. Året før ble det samlet inn 79, 767 kroner.