FAU-ledelsen er fornøyd etter dagens møte

volda ungdomsskule

Janicke Westlie Driveklepp, leder ved FAU ved Volda ungdomsskule er fornøyd etter møtet med kommunen i dag

FAU-ledelsens krav ble imøtekommet under møte med kommunen i dag. Det var en lettet gjeng som forlot møtelokalene. 

FAU-ledelsen ved Volda ungdomsskule og kommunen hadde i dag et møte på rådhuset etter at foreldrene forrige måned sendte kommunen et brev om skolens dårlige forhold. Leder Janicke Westlie Driveklepp er fornøyd etter møtet.

 – Kommunen viste initativ og tiltak og har med det møtt våre krav på det området, sier Driveklepp.

Skal lage tilstandstandsrapport for ungdomsskolen

Under møtet sa kommunen seg enig at investeringsbeløpene som var tildelt til Volda ungdomsskule ikke var høye nok. De skal nå ut i et fra miljøpersektiv lage en tilstandsrapport av skolen og vurdere hva som skal gjøres videre. Den skal avgjøre om skolen trenger et nytt bygg eller om det holder å renovere skolen.

 – Uansett hva kommunen kommer fram til om det blir renovering, nytt bygg eller en blanding er vi ganske fornøyd.

Kommunen skal også også investere i nye IT-løsninger, noe Driveklepp setter stor pris på.

 – Datarommene våres blir endelig oppgradert, når det snart kommer trådløse og bærbare pc-er.

Bygda bedre på mobilisering 

Semtrumsskolene i kommunen har lenge vært uprioritert. FAU-lederen tror at det kan ha med at bygda er bedre på mobilisering.

–De er mye mer sammensveiset i bygdene og mobiliserer og kommer seg inn i kommunestyret. Sentrumsfolk blir ikke like mye involvert. Sentrumsskolene har blitt drevet på brød og vann og lite har tilfallet disse skolene, sier Driveklepp.

Nå er hun og resten av FAU-ledelsen lettet av at Voldas største ungdomsskole nå blir prioritert.

Ingen svar rundt Øyra-elevene

I brevet foreldrene hadde sendt kommunen kritiserte de også kommunens manglende planer om hvor Øyra-elevene skal ha gym- og mat og helse undervisning ettersom det ikke er slike bygg på den nye skolen som åpnes snart. Under møtet kunne ikke representantene fra kommunen svare hva som skjer der. 

Det viktigste for FAU-ledelsen ble likevel avklart.

 – Det mest sentrale for vår del var at kommunen hadde samme virkelighetsoppfatning som oss og det hadde de, avslutter en fornøyd Driveklepp.