Vil sikre sykkelen skikkelig 

Regine Solberg Aklestad

Volding Runa Bakke synes det er for få sykkelstativ i Volda. Kommunen sier seg enig. Foto: Michelle Kleveland

I fjor kjøpte Runa Bakke seg elsykkel, men dårlige muligheter for sykkelparkering i sentrum gjør at hun ikke tør å sette fra seg sykkelen. 

I 2015 presenterte Volda kommune en utviklingsplan for Volda, der de blant annet foreslo å etablere flere sykkelparkeringsplasser i sentrum. Siden da har det dukket opp ett nytt stativ. 

Lenger ned i saken kan du se oversikt over hvor det er sykkelstativ i Volda i dag og hvor kommunen vil ha flere stativ. 

Ønsker tilrettelegging 

Runa Bakke bor i Volda og arbeider i Ørsta. I 2016 kjøpte hun seg elsykkel, og hadde et ønske om å redusere bilbruk og heller ta i bruk sykkelen. 

– Jeg sykler ikke så veldig ofte i Volda, men jeg sykler veldig ofte til jobb, mellom Volda og Ørsta. 

Etter kort tids bruk av sykkelen forsto hun at det var vanskelig å være syklist i Volda og sikre sykkelen sin skikkelig. 

– Hva synes du om sykkelparkeringen i Volda? 

– Nei, det var jo det jeg synes var elendig, da. For meg er det sånn at hvis du skal få folk til å sykle – som jeg synes er en kjempegod idé – må du tilrettelegge for det. Det er ikke bare sykkelveier, men det handler også om sykkelparkering. 

Foto: Michelle Kleveland
Runa Bakke etterlyser bedre mulighet for sykkelparkering i sentrum. Foto: Michelle Kleveland 

Krangel om plass 

Bakke mener at det burde være sykkelstativ rundt de store arbeidsplassene, rundt Spinneriet og Rokken der det er flere butikker, og på torget i sentrum. 

– Er jeg i Volda sentrum og skal prøve å finne en plass til sykkelen min, for eksempel utenfor Stamina, så er det krangel om denne stolpen som er utenfor Rokken, for å få festet sykkelen, ler hun. 

– Så folk parkerer heller der? 

– Ja, men det er ikke noe annen plass. Du må finne et rekkverk eller en stolpe. 

– Jeg leste akkurat at Norge har en veldig dyr sykkelpark. Det er flere og flere som kjøper elsykler, og da vil man sikre sykkelen sin skikkelig. Jeg har ikke vært frastjålet noe, men jeg har vært utrygg på hvor trygt sykkelen min har stått. Jeg vet at det har vært mange tyverier av sykler i sentrum. Sønnen min fant igjen bare framhjulet på sykkelen sin, så jeg mener at vi må ha stativ der man kan låse rammen og feste det på en skikkelig måte. 

Foto: Michelle Kleveland
Fordi det ikke er andre muligheter til parkering utenfor Spinneriet, er denne stolpen ofte full av sykler. Foto: Michelle Kleveland 

Kommunen: – Burde vært flere 

I fjor skrev Bakke et innlegg på facebooksiden til sentrumsutviklingsprosjektet Mellom bygningane i Volda, som arbeider for å gjøre Volda sentrum mer attraktivt. Prosjektet er et samarbeid mellom Volda kommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Volda Næringsforum. 

– Har du sett at det har blitt gjort noe med det? 

– Jeg har ikke sett noen ting, ingenting. Så det tror jeg ikke har blitt gjort noe med. Det ville overraske meg. 

Faksimile: Facebook
I fjor kontaktet Runa Bakke Mellom bygningane i Volda angående få sykkelstativ i Volda, men har ikke sett noen bedring siden da. Faksimile: Facebook 

Regine Solberg Aklestad, planlegger i Volda kommune, mener også at det er for få muligheter for sykkelparkering i Volda. 

– Det burde absolutt vært satt ut flere, for eksempel ved busstasjonen, utenfor Spinneriet, ved kirken, utenfor Samfunnshuset, ved Sivert Aarflots plass og andre steder i sentrum. Det kunne også vært noen sykkelparkeringsplasser under tak – også på høgskolen, sier Aklestad. 

– Hvis man går en tur rundt i sentrum vil man fort oppdage at folk låser fast syklene sine i gjerder, stolper og andre sporadiske steder. 

Se oversikt over hvor det finnes sykkelstativ i dag, og hvor kommunen ønsker nye stativ: 

– Bilister er flinkere til å sette krav 

Aklestad sier at sykkelstativ er noe både grunneiere og næringsdrivende kan og bør ta initiativ til selv. 

– Vi i Volda kommune må legge til rette for sykkelparkering på offentlige steder, for eksempel utenfor busstasjonen, biblioteket, helsestasjonen og så videre. Noen av disse stedene er det sykkelparkering i dag, men det kunne vært flere.

– Sykkelstativ er med på å gjøre det mer attraktivt å sykle, og vi burde vært flinkere til å legge til rette for dette. 

– Dessverre har det tradisjonelt sett vært mer fokus på planlegging og tilrettelegging for biler enn for gående og syklende, både i Volda og de fleste andre steder i Norge. 

Foto: Michelle Kleveland
Bakke vil ha sykkelstativ der man kan låse sykkelen godt fast. Foto: Michelle Kleveland

Aklestad forteller at parkeringsplasser for biler i Volda sentrum er et vanlig diskusjonstema. 

– Sykkelparkering blir sjeldnere nevnt, selv om vi vet at mange syklister i Volda tar til takke med sporadiske og dårlige sykkelparkeringsplasser. Bilister er også flinkere til å sette krav enn syklister og gående. 

– De siste årene har det vært mer og mer fokus på både sykkel og gående. Vi har mer kunnskap om disse trafikantgruppene nå enn tidligere, og de har fått høyere status. Det er en positiv trend.

– Men det er ikke tvil om at Volda har mye å gå på når det gjelder å planlegge og tilrettelegge mer for både syklister og gående. 

Foto: Michelle Kleveland
Foto: Michelle Kleveland 

– Kommunen sitt ansvar 

I 2015 utviklet Aklestad et kart med oversikt over steder i Volda med sykkelparkering, men siden den gang finnes det kun oversikt over ett nytt sykkelstativ.

Samme år utviklet også kommunen en utviklingsplan for Volda, som blant annet viser hvor de ønsker flere sykkelstativ. Planen ble utviklet i samarbeid med Gehl Architect, PwC og Mellom bygningane i Volda. Aklestad forteller at hun og flere fra kommunen satt i prosjektgruppen da utviklingsplanen var laget, og samarbeidet mye med Gehl Architect og PwC. 

– Jeg har ikke et oppdatert kart, men vet at det har kommet opp noen sykkelstativ etter dette, blant annet utenfor Uppheim. 

Foto: Michelle Kleveland
På bussholdeplassen setter folk fra seg syklene uten sikring. Foto: Michelle Kleveland

Ifølge Aklestad er det teknisk sektor som har ansvar for utemøblering, men hun kjenner ikke til at de har hatt et eget «sykkelparkeringsprosjekt». Edvin Løfoll er prosjektleder i teknisk sektor i Volda kommune, og sier at det er kommunen som har ansvar for sykkelstativ. 

– Dette er nok knyttet til teknisk sektor, der jeg har ansvar for vei og park. Siden jeg ikke har jobbet her så lenge, er det en del ting jeg ikke har oversikt over, blant annet dette. Jeg kan dessverre ikke gi deg noe mer klart svar enn dette per i dag, sier Løfoll til Nærnett. 

 

Vet du om flere sykkelstativ i Volda? Tips oss på nett@hivolda.no