Losa skip i 250 år - nå skal det feires

Feira 250 år med fyr-historie

I 1767 fikk Peter Fredrik Koren kongelig tillatelse til å sette opp en fyrpanne ute på Kvalneset på Runde. Dermed har fyret losa skip trygt i havn i 250 år. 

– Dette er som mitt andre hjem, sier Norvald Brekke. Han er 84 år gammel, men fortsatt sprek nok til å gå over fjellet til Kvalneset.

– Jeg skal gå helt til den dagen jeg ikke lenger klarer å stå i spagaten, sier han og ler. I dag er Brekke på oppdrag fra turistforeninga i Ålesund. Sammen med Runde Grendalag og Kystverket har de stelt i stand til fest ute ved fyret. 

FLERE HUNDRE: Til tross for en times lang fjelltur for å komme til Kvalneset, var det mange som fant veien til feiringa. 

Overraskende bra oppmøte

– Det er ikke så ofte at et fyr fyller 250 år og ​det ønsker vi å markere på en skikkelig måte, sier Harald Tronstad, regiondirektør i Kystverket. Han sier de var forberedt på fiasko om både vær og folk svikta, men slik ble det ikke. 

– Det har mest sannsynlig aldri vært så mange her før som det er nå, sier Tronstad. Arrangørene har også lagt til rette for de som ikke er så gode til beins ved å leie inn et helikopter. 

Det er ikke kjedelig taler og tørre foredrag som turfolket blir møtt ved på Kvalneset lørdag. Ola Bremnes og Runde Blandakor er noen stikkord som beskriver de kulturelle innslagene. I tillegg får publikum en innføring i lokal historie ved Guri Åsen som blant annet forteller om det nederlandske skipet Akredam som i 1725 forliste utafor øya. Dette var bare en av mange forlis i farvannet utafor Runde og var en del av argumentasjonen for et nytt fyr. 

Runde fyr på Kvalneset var det femte i landet og det første nord for Stad. Det var byfogden i Kristiansund, Peter Fredrik Koren som fikk drive virksomheta ute på fyret de første åra. Men Koren var først og fremst interessert i penger, ikke å skape et godt forhold til sambygdingene, så staten tok over drifta i 1807. 

DA OG NÅ: Det gamle jerntårnet stod fra 1858 og fram til krigen. FOTO: Sande Sogelag og Ådne Riis Hallås. 

I 1826 ble fyrpanna erstatta med et åttekanta kullblussfyr. I 1858 ble det satt opp ett 27 meter høyt fyrtårn av støpejern, men ble fjerna under krigen. Kun den nederste biten står igjen på berget. Drifta av fyret ble på nytt flyttet opp i lia der det gamle kullblussfyret stod. I løpet av 250 år har bemanninga ved fyret avtatt i takt med den teknologiske utviklinga som tillot det. Men i 2002 gikk den siste fyrvokteren ut dørene på Kvalneset - da ble fyret automatisert. 

Åpent for turgåere

I 2003 ble den gamle fyrvokterboligen blitt gjort om til turisthytte og åpnet for turgåere, fuglekikkere eller de som bare har lyst på en smakebit av havet. 

– Her er det åpent hele året, i tillegg til strøm og varme, sier Brekke fra turistforeninga. Turisthytta har over tjue sengeplasser, men ved stor pågang tar de i bruk loftet som sovesal ved at de legger ut madrasser. I gangen, under trappa, står det en seng for seg selv.

– Denne er for snorkere, sier Brekke og ler.

SKUER FYRET: Norvald Brekke skikker opp på det nye fyret som ble satt opp i 1935. Foto: Ådne Riis Hallås