– Det handler om ungenes og bygdas fremtid

Foreldre frykter at en ny sentrumsskole vil tappe bygdene for elever. 

– Det er kun økonomi, ikke noe annet. Det er ingenting som tilsier at dette skal være bra for ungene, sier Hildegunn Welle. 

FADDERORDNING: Hildegunn Welle sier at fadderordningen ryker dersom mellomtrinnet forsvinner.  Foto: Privat

Hun er leder i Brautaset krets og er svært uenig med Rådmannen i Ørstas nye skoleforslag. Forslaget går ut på å samle alle elever i 5. til 7. trinn fra de andre barneskolene i området, til en ny og større skole i sentrum. 

Welle har selv barn på Dalane skule, og synes forslaget om fellesskolen er ironisk. 

– Politikerne snakker stadig om å fremme vekst på bygdene og vil ha folk til å bo der, men samtidig legger de ned bygdene. For det er det de gjør når de tar bort skolen, sier hun.

– Det virker ikke som at de vil ha noen skole her

FRYKTER NEDLEGGELSE: Lovise Egge Åm mener bygdene blir nedprioritert . Foto: Privat

I dag er det to skoler i Åmdalen: Dalane skule og Åmås Friskule. Her har det lenge vært et ønske om å bygge en ny felles skole. 

FAU-leder ved Åmås Friskule, Lovise Egge Åm, forteller at det har vært uenigheter om hvor den nye skolen bør ligge.

– Det er kommunen sin jobb å bestemme hvor den skal være, men de gjør det ikke. Og det virker ikke som at de vil ha noen skole her når de foreslår å flytte 5.-7. trinn ned til sentrum, sier hun. 

Hun tror at å flytte mellomtrinnet ned til sentrum er første steg mot å legge ned skolene i Åmdalen.

MULIG PLASSERING: Forslaget er å plassere den nye skolen sørøst for flerbrukshallen i Ørsta sentrum.  Skjermdump: Formannskapet i Ørsta kommune.

Astrid Bjørdal er leder i FAU ved Dalane skule, og mener det er fordeler ved å ha en liten skole. 

SKEPTISK: Astrid Bjørdal frykter at oppdelingen skal gå utover skolemiljøet. Foto: Privat

– Som foreldre ser vi hvor trygt det er for ungene å ha en skole som ikke er altfor stor, og hvor de eldste passer på det yngste. Det er veldig godt miljø her, og de trives sammen, sier Bjørdal. 

Flyttet penger til oppussing

I det opprinnelige forslaget til økonomiplanen for kommunen, var det satt av penger til oppussing av blant annet Hovden, Dalane, Vikemarka og Velle. I det reviderte økonomiplanforslaget ble derimot mesteparten av pengene fjernet, og lagt inn i en ny post om en ny skole. 

Blant annet ble det opprinnelig satt av 1,65 millioner kroner til oppussing av Dalane skule. Hele beløpet er i den reviderte økonomiplanen flyttet over til den nye skolen. Åm mener dette er feil prioritering av pengene. 

– Du ser jo hvordan det ser ut her. Det har nesten ikke blitt gjort noe siden skolen ble bygget, og det som har blitt gjort har vi måttet gjøre på dugnad. Det er på høy tid å gjøre noe, sier Åm. 

Sprengt kapasitet på sentrumsskolene

På både Vikemarka skule og Velle skule er elevtallene for høye i forhold til skolenes kapasitet. Kommunen hadde planer om å bygge ut på Vikemarka skule, men på grunn av rasfare får de ikke lov. 

POSITIV: Wenche Solheim mener det kan være fornuftig å dele opp barneskoletrinnene.  Foto: Toini Thanem

Rådmannen i Ørsta, Wenche Solheim, forteller at dette gjør at kommunen nå må tenke nytt. 

– Skal vi fortsette å «klatte på» mange skoler, eller skal vi sanere noen bygg og bare beholde 1. til 4. trinn i kretsene? Vi har gjort et lite forarbeid som viser at det sistnevnte kan være fornuftig, og har nå fått med oss formannskapet på å jobbe mer med det, sier Solheim. 

Les også: Guttene henger bakpå etter ungdomsskolen

I formannskapsmøtet på tirsdag ble det vedtatt å gjøre en grundig utredning av forslaget om en ny sentrumsskole. Rådmannen mener at det kan fungere godt å dele opp trinnene, fordi elevene trenger spesialrom til fag som mat og helse, kunst og håndtverk, naturfag og sløyd fra 5. klasse. På Vikemarka finnes ikke slike rom i dag.

– Hvis vi nå får bygget en skole for mellomtrinnet som er moderne og funksjonell og har gode spesialrom, tror jeg det hadde blitt kjempebra. Jeg er sikker på at elevene hadde storkost seg, sier Solheim.

GAMMELT OG SLITT: Øvrebygget ved Hovden skule er av byggene som kan rives dersom det blir ny skole i sentrum. Foto: Toini Thanem

Vil inkludere de berørte

De tre foreldrene reagerer på at de berørte partene ikke har blitt inkludert i prosessen. 

– Vi forstår at det er knepen økonomi og at ikke alle kan få det slik de ønsker det, men vi synes det blir feil å nedbygge bygdene av den grunn. Og det føler vi at vi må stå opp for nå, sier Bjørdal. 

Saken skal opp i kommunestyret 12. oktober. Først da kan den bli vedtatt. Rådmannen forteller at de nå skal inkludere de berørte i den videre utredningen. 

– I utgangspunktet vil vi kjøre offisielle høringer der vi ber om innspill fra FAU. Og vi kommer helt sikkert til å bruke ungdomsrådet. De er helt sentrale, sier Solheim. 

Endringer i økonomiplanforslaget 


I det opprinnelige forslaget til økonomiplan for Ørsta kommune ble det satt av store beløp til investering og vedlikehold av barneskolene i kommunen. I det reviderte forslaget er investeringsmidlene flyttet til bygging av en ny skole i sentrum. 

  • Vikemarka skule: Opprinnelig ble det satt av 5,94 millioner kroner til seks nye grupperom på Vikemarka skule. I den reviderte utgaven er alle disse pengene flyttet. 
     
  • Velle skule: Opprinnelig ble det satt av 25 millioner kroner til skolen. I den reviderte utgaven er 24 millioner av disse pengene flyttet. 
     
  • Hovden skule: Opprinnelig ble det satt av 45,7 millioner kroner til skolen i økonomiplanen. I den reviderte utgaven er 40,7 milloner av disse pengene flyttet.
     
  • Dalane skule: Opprinnelig ble det satt av 1,65 millioner kroner. I den reviderte utgaven er alle pengene flyttet.