- Den feminine identiteten skal være likeverdig den maskuline

8. MARS: Nina Telseth mener det viktigste med feminismen er å få lov å være seg selv.  Foto: Aina Helgheim

8. MARS: Nina Telseth mener det viktigste med feminismen er å få lov å være seg selv.  Foto: Aina Helgheim

I barnehagen merker Nina Telseth at ungene utforsker ulike identiteter. – Vi voksne må la guttene få lov å leke seg med det rosa, mener hun.

– Jeg er ikke en som står på barrikadene og roper om likestilling hver dag, men dette er min måte å fremme feminisme, sier Nina Telseth om den ledende rollen hun har tatt i forbindelse med 8. mars-feiringen i Ørsta. 

Til daglig er hun styrer i Mork Barnehage i Volda, og mener vi må være bevisst utviklingen av kjønnsidentitet mens barna er små. – Tidlig innsats bør bety at den gis så tidlig som i barnehagen. Om vi blander oss inn når guttene vil leke med dukker og jentene med biler, tukler vi med identitetene deres, sier hun.

Stolt av det feminine

For Nina handler feminisme om å få være seg selv. Det er derfor hun har latt slagordet for 8.mars-arrangementet være "wear your crown". – Jeg er kvinne, ikke mann. Det feminine er en viktig del av meg, og det er jeg stolt av. Menn og kvinner er forskjellige, og det er greit. Vi skal ikke prøve å være noe annet for å bli hørt, sier hun ivrig.

Telseth er ei som liker å ta initiativ, og hun opplever at som damer er det vanskeligere å stikke seg ut. – Vi kvinner er ofte verst mot hverandre. Det er viktig at vi gir hverandre rom til å lykkes og utvikle ulike deler av oss selv. Dessuten synes hun det er viktig at den enkelte tør å engasjere seg. 

– Hvis vi vil bli hørt, må  vi tørre å snakke ut. Man blir ikke mindre kvinnelig av å ta initiativ. Det er rom i det feminine for å være nyskapende og ha ideer. Jeg skulle ønske vi kunne ta oss selv litt mindre høytidelig, sukker hun.

Ikke ferdig kjempa

Sylvi Listhaug sa i et intervju i Dagbladet 4. mars at hun er for likestilling mellom gutter og jenter, men ikke er en del av "den her bevegelsen". Hun mener 8. mars handler for mye om norske kvinner og at det er nok likestilling nå. Nina Telseth blir oppgitt over at Sylvi tror vi er i mål. – Disse seirene kommer av seg selv, og vi må fortsette å kjempe for at det blir like naturlig med feminine som maskuline maktpersoner, sier hun engasjert.

- Særlig nå når Norge får besøk av nye kulturer gjennom innvandring, er det viktig at vi finner arenaer å møtes på. Bare hvis vi snakker sammen, kan vi lære de kvinnene som kommer fra mindre likestilte kulturer, at de må tørre å utfordre det etablerte, tenker Nina. Selv startet hun et flerkulturelt kor for noen år siden, nettopp for å utveksle kulturidentitet. Hun mener det er viktig særlig for barna, at alle norske voksne forstår viktigheten av at feministiske verdier. 

– Som barn har vi kanskje de viktigste forbildene hjemme.

Feminisme bra for menn

I følge SSB tar menn mer ansvar hjemme enn tidligere, både når det gjelder omsorg for barn og husarbeid. Nina mener feminismen ikke bare gagner kvinner. – Likestillinghandler også om å gi menn rom til å ha større identitet. Jeg er opptatt av at kvalifiserte menn skal jobbe i barnehagen. Det er bra for mennene fordi de får lov å være omsorgspersoner, og det er bra for barna som ser at det går an å være både myk og maskulin, sier Nina.

Hun vil at vi skal huske dette som voksne også, at vi ikke begrenser kjønnene til å dominere hver sine områder. – Det det maskuline bør likestilles med det feminine når det gjelder omsorg, og man er ikke mindre feminin selv om man vil ta plass. Å være kvinne betyr ikke at du må være søt og uskyldig, avslutter hun.