Høgskulen nærmere nytt mediehus

Fire mulige mediehus skal vurderes

De fire forslagene til det nye mediehuset ble lagt fram i dag. Nå skal de vurderes av Høgskulen og Statsbygg.

Onsdag kom forslagene til det nye mediebygget ansatte og styremedlem fikk et innblikk på de fire forslagene. Planen er at det nye bygget skal stå klart i 2020.

Høgskulen i Volda har ønsket seg et nytt mediehus i ti år og planene rundt bygget begynte i 2014. Nå er de fire forslagene høgskulen bestilte fra Statsbygg klare og saman skal dei i november kåre den dei liker best, før Høgskulen og regjeringa får siste ord om realiseringen. 

Det nye bygget vil huse 500 elever og 50 ansatte og få et bygningsareal på 2700 m².

Vurderes etter det estestiske og funksjonelle

De frammøtte til presentasjonen var nysgjerrig på forslagene og studerte plantegningene nøye.

Også hvordan uteområdet rundt det nye bygget har vært planlagt i forslagene.

-Synes det er spennende med fire ulike forslag, og vi kommer til å vurdere alle utifra både estestikk og funksjon, sier Nils Peter Skeide som er et av styremedlemmene i utvelgelsen. 

Selv om prosessen med planlegging av det nye bygget har tatt lang tid synes Skeide det er viktig å være grundig og invistere i god planlegging.

 

Varamedlem Ingrid Opedal synes universiell utforming som gjør bygget tilgjengelig for mennesker med ulike behov er viktig og brenner som at parkeringen blir bedre, for at det ikke blir like mange som kjører til skolen som det det gjør nå.

Varastyremedlem Ingrid Opedal  vil at det stilles store krav til universiell utforming.
Styremedlem Nils Peder Skeide ser fram til å vurdere de fire forslagene.

     

 

 

 

 

Blanding av åpne og lukkede kontorer

Sentralt i utvelgelsen er også å lytte til ansattes tanker om åpne og lukkede kontorlandskap.  Opedal har forståelse for at enkelte ikke er begeistret for tanken om å ikke ha eget og fast kontor.

 — Det viktigste er at vi lytter til alle berørte. Samtidig er åpne landskap positivt særlig for studentene i sin læring. Jeg er selv i en åpen administrasjon og når jeg jobber med de arbeidsoppgavene knyttet den funker det, men om det skal jobbes med andre ting som trenger mer fokus, blir det gjerne vanskeligere.

Rektor Johann Roppen, som for øvrig ikke er med i utvelgelsen, tenker at med nytt bygg blir det endringer på alle måter og at det hele handler om å kunne tilpasse seg.

 — Det nye mediehuset fører til forandringer og nye bygg og prosesser tar tid å komme inn i, men uansett er det veldig flott for høgskulen for å oppdrettholde statusen som beste medieutdanning. 

Fire ulike forslag

Bygget skal ligge mellom Aasen-bygget og Berte Kanutte. De fire forslagene har i ulik grad tilpasset sine planer til de allerede ståeende byggene. Det er også en del ulikheter på hvor åpne både undervisningsrom og kontor for de ansatte skal være. Også hvordan utearealet skal utnyttes er med i planene 

Vil trolig koste HVO opptil 200 millioner

Statsbygg har hatt et kostnadstak på 120 millioner, når det kommer til alt som har med det tekniske og med selve bygget å gjøre. Inkludert andre ting som uteareal og der mer funskjonelle i bygget, er prisen på det nye bygget trolig rundt 200 millioner. Tore Berg, som er prosjektleder for Statsbygg har hatt mye kontakt med Høgskolen opp igjennom prosjektet.

 — Høgskulen har fra starten vært flinke til å beskrive hva de behøver. Vi har hatt god dialog, sier han.

Statsbygg og Høgskulen har avtalt at Høgskulen kan betale mindre i leie på de andre bygga, for at Høgskulen lettere kan få råd til det nye bygget.

Lang prosess

Veien til et nytt mediebygg har vært lang. Det har vært mye fram og tilbake om hvorvidt kommunen har villet støtte byggingen og også om det skulle inkluderes et kultursenter, med en sal for inntil 500 personer, men tilslutt måtte kommunen trekke seg fra spleiselaget fordi det ble for dyrt.