Brudd på vannforsyningen på Åram

Sande kommune fikk i dag tidlig melding om en vannledning som måtte repareres. Over 100 husstander var uten vann.

Oppdatert: Sande kommune melder på sine nettsider at bruddet på vannledningen nå er fikset, og at alle skal ha fått tilbake vannet i springen.

I morgentimene ble det oppdaget brudd på en vannledning til Bersnev vassverk på Åram. Strekningen gjelder Kragset- Åram, hvor det bor rundt 100-150 mennesker. Det bekrefter Rasmus Ekroll fra teknisk etat.

På Sande kommune sine hjemmesider ble det opplyst om hendelsen. Abonnentene ble varslet om å få tilbake vannet i løpet av dagen. 

– Vi fikk melding om brudd på en gammel ledning halv syv i dag tidlig. Kommunen tok over ledningen fra et privat vannverk på 70-tallet. Nå driver vi å graver, så det vil bli reparert i løpet av dagen, sier Ekroll. 

Han opplyser om at kommunen allerede har vedtatt å skaffe en ny vannledning. Liknende hendelser har skjedd mange ganger før, legger han til. 

Innbyggerne på Kvamsøy, Sandsøy og Larsnes får vann fra høydebassenget og har fremdeles god forsyning ifølge kommunen.