Få kom for å stemme

Folkeavstemning i Herøy og Sande kommune

INGEN KØ: Det var nesten folketomt i Herøy kulturhus da Leiv Aarflot stemte for en sammenslåing av Herøy og Sande. Foto: Klara Skovro Thoresen

Ved folkeavstemningen om sammenslåing av Herøy og Sande kommune stilte bare to av ti opp til valgurnene i Herøy. 

Få møtte opp til valgurnene mandag i Herøy og Sande kommune for å si sin mening om kommunesammenslåingen. På sine nettsider opplyser Herøy kommune at bare 21,35 prosent stemte ved den rådgivende folkeavstemningen. I Sande kommune var det 39,5 prosent som dukket opp, skriver Sande kommune på sine nettsider. 

I begge kommunene ble svaret nei til sammenslåing. 58 prosent stemte nei i Sande og 50,6 prosent stemte nei i Herøy. Det var varierende stemning i kommunene i går da Nærnett var ute og snakket med velgerne

- Jeg er for sammenslåing, fordi jeg syntes kommunene burde bli større. Da blir det flere ressurser til felt som barnevern og eldreomsorg, sier Leiv Aarflot fra Herøy til Nærnett.

I Sande fortalte Laila og Sveinung Gjerde at de trodde det kunne ha positive konsekvenser for kommunen.