Flere kommuner kan skryte over folketallsvekst i fjor

Folketall 2019

Foto: Creative Commons 

Folketallsvekst i Ørsta, Volda og Hareid

Hareid kommune kan skryte over folketallsvekst i 2019, ifølge Vestlandsnytt. 

Den største nedgangen i fjor forekom i Vanylven, hvor det ble 46 færre vanylvinger.

32 færre innbyggere ble det også i Sande. Per 1. januar 2020 lå folketallet i Sande på 2461 innbyggere.

Folketallet i Herøy kommune ble redusert med 27 innbyggere. 

Ulstein kommune hadde det største fødselsoverskuddet i regionen. Kommunen har fått 108 nye verdensborgere, mens «bare» 53 døde. 

Folketallsveksten på Hareid kommer av en pluss i fødselsbalansen, samt pluss på nettoinnflytning. 

Ørsta og Volda kan også skryte over folketallsøkning i 2019. Ørsta fikk 72 nye innbyggere, mens Volda sitt innbyggertall økte med 10. 

Samlet folketall for Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Ørsta (inkludert Bjørke og Viddal), Volda (ikke inkludert Hornindal) og Hareid per 1. januar 2020 var 48 360, i følge SSB.