Foreldre frykter nedprioritert skole- og helsetilbud i Volda

Foreldre er skeptiske til kommunens pengebruk

ILLUSTRASJON: Slik kan det nye kulturhuset i Volda bli, men ikke alle er enige i kommunens valg om utbygging. FOTO: NORDPLAN / VOLDA KOMMUNE

Over 20 foreldreutvalg ved barnehager og skoler er bekymret over Volda kommunes økonomiske prioriteringer og har sendt inn en felles uttalelse om dette til kommunen.

En av de store investeringene som planlegges er blant annet et nytt kulturhus. Foreldreutvalgene frykter at dette vil svekke skole- og helsetilbudet.

– Når du skal begynne å investere masse penger og ikke får det lille overskuddet lenger, men heller et lite underskudd, så må du kutte i driften av barnehager, skoler, omsorgssenter, barnevern, og en del andre institusjoner, som jeg tenker at du helst skal holde fingra unna.

Dette sier Anders Rudolf Solheim Thomassen som sitter i foreldreutvalget i Oppigarden barnehage, hvor han også har to barn. Han er blant de som frykter at pengebruken vil slå negativt ut på eldreomsorgen og skoletilbudet, og trekker det planlagte kulturhuset fram som eksempel.

Anders Thomassen er ikke alene om skepsisen til nytt kulturhus og mener det er en risiko med tanke på økonomien i Volda. FOTO: Oscar Henrik Biti Næss

– Som forelder mener jeg man kan forsvare at det er en ny skole, barnehage eller nytt kjøkken på gamlehjemmet som bygges, men ikke andre ting slik som et kulturhus fordi det, i vår økonomiske situasjon, er en risiko.

Ordfører i Volda, Jørgen Amdam, påstår at det ikke vil svekke slike tilbud, og at kulturhuset etter planen vil bli finansiert via en høyere skatt for innbyggerne.

– Det er ikke slik at kulturhuset vil ramme disse aktivitetene direkte på annen måte enn at vi får høyere eiendomsskatt, sier han.

Han anslår at kulturhuset vil være betalt innen et par tiår.

– Et bygg sånn som dette vil normalt bli nedbetalt i løpet av 30 til 40 år.

Thomassen har fått inntrykk av at flere i kommunen deler hans syn på det nye kulturhuset.

– De jeg snakker med og de jeg møter er veldig skeptiske til å bygge kulturhus før barnehage, ungdomsskole og eventuelt andre helse- og utdanningstilbud.