Foreldre vil starte friskole midt i striden om Vikebygda

Foreldre vil starte friskole midt i striden om Vikebygda

53 personer møtte opp i Høgtun forsamlingshus, ifølge arrangørene. FOTO: Hallvard Laake Tryggeset

Rektorer ved friskoler i Møre og Romsdal stiller spørsmål ved kommunens skoledrift og kaller dem lite samarbeidsvillige.

En gruppe foreldre vil starte friskole. Skolelokalet på Vikebygda er en av valgmulighetene deres. På møtet stilles det spørsmål ved kommunens samarbeidsvilje.

– Naturlig for kommunen å sette seg imot, sier Sverre Leivdal, ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Volda.

Torsdag kl. 19 befinner over 50 personer seg i Høgtun forsamlingshus. De skal snakke om muligheten ved å starte en lokal friskole, nå som Vikebygda står i fare for å bli lagt ned.

Kaffe er viktig når man skal ha møte. FOTO: Hallvard Tryggeset

Daniela Elvebakk Mala og Tarjei Vassbotn, som leder møtet, er helt klare på at de vil opprette skolen, uansett om Vikebygda legges ned eller ikke.

– Jeg startet med dette prosjektet i høst, lenge før vi visste at det foregikk en kamp om Vikebygda. Jeg skal starte en friskole, sier Elvebakk Mala til Nærnett etter møtet.

Både Mala og Vassbotn mener naturen er viktig i oppveksten, og at man burde bruke den i skolen.

–Vi har en fantastisk natur her på Sunnmøre, så det å ta i bruk området, ikke bare til aktivitet, men også læring, er noe vi har veldig lyst til, sier Mala til forsamlingen.

Invitert til å snakke var også rektorer fra Åmås friskole og Velledalen Montessoriskole. Kristin Grebstad fra Velledalen, som startet friskolen i Sykkylven i 2010, fortalte om utfordringene ved å starte privatskole.

– Vi var heldige som fikk så mye hjelp. Dugnadsarbeid ble nødvendig for at vår skole skulle komme seg på bena. Kommunen var vanskelig å jobbe med, for de mente de ville tape penger på at en privat skole tok over, sier Grebstad.

Det er vanlig at kommuner ikke mottar øremerkede midler bare for skolen, men heller en større sum penger som skal dekke flere institusjoner. Kommunen i Sykkylven mente derfor at de ville tape penger på opprettelsen av en friskole, da man får støtte per elev som nytter den offentlige skoletjenesten. Rektoren ved Velledalen mente at dette synspunktet var en myte. 

–Rådmannen snakket om tapte inntekter, men ikke om hva kommunen sparer ved at vi underviser 60 elever. Jeg mener Sykkylven kommune tjener penger på at vi er der, sier Grebstad.

Barna er det viktigste i livene våre, sier Tarjei Vassbotn. Et utsagn som griper mange.
FOTO: Hallvard Laake Tryggeset

Også rektor ved Åmås friskole, Anne-Karin Espe, mente hun hadde støtt på samme problem med kommunen.

–Vi driver jo skole for dem. Kommunen blir ikke fattigere av at vi tar over elever, sier Espe.

ifølge Møre-Nytt er det er nemlig slik at private skoler får 85 prosent av tilskuddet offentlige skoler får.

– Økonomien vår er nå veldig mye bedre enn da vi var kommunal skole, og det er et stort tankekors for meg. En må spørre seg hvor pengene blir av i kommunen. Vi for vår del er pliktige til å bruke tilskuddet på elever og drift, sa Espe.

I Høgtun forsamlingshus har også to lokale arbeiderpartipolitikere møtt opp, Sverre Leivdal, ordførerkandidat for Volda Ap, og Magnar Sunde, som sitter i kommunestyret for Volda Ap. De møter opp fordi de mener det er viktig å hvite hva som skjer i lokalmiljøet.

Sverre Leivdal (til v.) og Magnar Sunde (til h.) diskuterer på møtet. 
FOTO: Hallvard Laake Tryggeset

Politikerene sier seg uenig i kommentarene om pengebruk fra rektorene ved friskolene.

– Vi ønsker jo å styre en kommune til beste for alle. Dette initiativet ser jo fint og fristende ut, men de fokuserer bare på noen ungdommer og noen foreldre. Vi må selvfølgelig fokusere på alle i kommunen, sier Sunde til Nærnett etter møtet.

– I gamle dager hadde man øremerkede tilskudd, penger som var ment kun for skolen. Nå har man ikke det lenger. Nå får vi en stor sum penger som må dekke eldreomsorg, helseomsorg og alle andre oppgaver, i tillegg til skole, legger Leivdal til.

Når de blir spurt om sannsynligheten for at foreldregruppen kan få til å opprette en friskole, stiller de seg derimot positive.

– Det kan gå ganske fort å få ting på plass, hvis man kaster seg rundt. Privatskolen må bare få alt i orden og godkjenning til å starte. Da kan det skje fort, sier Sverre Leivdal.

Daniela Elvebakk Mala (til v.) og Tarjei Vassbotn (til h.) var fornøyd med oppmøtet i Høgtun forsamlingshus på torsdag 21. mars. FOTO: Hallvard Laake Tryggeset