Drømmen om to land

Foto: Steve Punter

TAMILER: Tamilene føler seg undertrykt av den singalesistdominerte styresmakten på Sri Lanka.     Foto: Steve Punter

Etter 26 år med borgerkrig ble tamiltigrene utradert av singalserne i 2009. Nesten ti år etter slutten på krigen er forholdene fremdeles vanskelige for tamilene på øynasjonen Sri Lanka.

– Urettferdigheten er ikke over. Forsoningen har kommet kort. Mange av grunnene til at de begynte å kjempe i det hele er jo fortsatt et problem i dag, så de har ikke fått det særlig bedre etter borgerkrigen, sier Hildegunn Valen Kleive, stipendiat i religion ved Høgskulen i Volda.

Norske tamiler

Det har vært tamiler i Norge siden 1956. Da kom Anthony Rajendram til Norge for å lære mer om vestlig fisking. Han var selv fra en fiskekaste på Sri Lanka. Senere kom flere på grunn av interesse for det maritime Norge, og de bosatte seg for det meste i bygdene ved kysten.

I dag bor det rundt 12 000 tamiler i Norge, og rundt tusen av dem bor i Møre og Romsdal. Flesteparten av dem kom gjennom en flyktningstrøm på 1980-tallet.

– Tamilene har vært opptatt av arbeid og utdanning, og kjent for å være velintegrert. Det er derfor viet lite oppmerksomhet i offentligheten, og kommer gjerne i skyggen av andre migrantgrupper i forskningen. De har hatt en migrasjonshistorie som viser til at de bosatte seg i bygde-Norge. Finnmark var en tid det fylke hvor det bodde flest tamiler prosentvis. Det er mer tendens til urbanisering i vår tid, sier Kleive.

Nesten som nynorsk

Språk er en stor del av den tamilske kulturen. Selv om språket ikke er helt det samme i Sør-India som på Sri Lanka, er det en fellesnevner for alle tamiler.

– Jeg vet nesten ikke om noen, bortsett fra folk som bor i Volda, som er så opptatt av språk som tamiler er. Det er en viktig identitetsfaktor. Det kjenner vi jo igjen i fra vår region i Norge, ler Kleven.

Foto: Høgskulen i Volda
Stipendiat: Hildegunn Valen Kleive skriver doktoravhandling om unge tamiler på Nord-Vestlandet.
Foto: Høgskulen i Volda

For tamiler er kultur mye viktigere enn religion. Tamiler er en etnisk gruppe fra Sør-India og Sri Lanka, hvor majoriteten er hinduer.

– Tamil er en etnisitet og en kultur. Det handler om en knytting til den dravidiske kulturen og til språket. Religion er sammenvevd i den tamiske kulturen, forklarer Kleive.

Likevel kan en si at det er typisk at tamiler tilhører retningen innenfor hinduisme som ber til guden Murugan. Murugan er guden for krig og seier, sønn av guden Shiva. Kleive peker på at det ikke er tilfeldig at tamiler snur seg til Murugan, samtidig som de opplever opprør og undertrykkelse hvor de bor.

To folkegrupper, en øy

Borgerkrigens opphav kom fra årevis med segregering og motkulturer mellom de to folkegruppene boende i landet Sri Lanka, singalesere og tamiler. Sri Lanka var en britisk koloni kalt Ceylon inntil 1948. Særlig tamilene fikk oppmerksomhet av britene, som blant annet bygde skoler til dem. Etter britene trakk seg ut av landet, tok den singalesiske majoriteten overhånd over gruppen tamiler. I årene etter fulgte mer segregering og politiske sanksjoner mot tamilene, som reagerte med borgerkrig i 1983.

Av befolkningen på Sri Lanka er 18% tamiler. Flesteparten av dem er hinduister. Før borgerkrigen hadde de høyere krav for å bli tatt opp på høyere utdanning, og var ellers undertrykt av andre politiske restriksjoner. I 1972 ble buddhisme statsreligion, og singalesisk ble det offisielle språket på Sri Lanka. Mange tamiler kan fortsatt ikke singalesisk. Singaleserne derimot er buddhister og er hovedtyngden av de politiske valgte i republikken.

Terrorgruppe, eller ikke?

Organisasjonen LTT, populært kalt ”Tamiltigrene”, var en reaksjon på undertrykkelsen tamiler kjente på fra myndighetene i Sri Lanka. Tamiltigrene organiserte seg og kjempet som en seperatistgruppe for en egen tamilsk stat i tamilenes område på Sri Lanka.

Foto: WikiCommons
SRI LANKA: De røde og oransje områdene er hvor tamiler holder til for det meste. Dette området arbeidet var ønsket om en selvstendig tamilsk stat.
Illustrasjon: Vaddakan, WikiCommons

– Tamiltigrene vokste fort. Mange vestlige land definerte dem som en terrorgruppe, og singaleserne var trolig fornøyd med det. I Norge har de aldri vært definert på den måten, forteller Kleive.

Tigrene var utstyrt med våpen og var organisert politisk. De hadde mange sympatisører blant tamilene på Sri Lanka, da organisasjonen drev tamilskoler og andre velferdstilbud. Dette er årsaken til at de fortsatt har mange sympatisører i dag.

– LTT var inspirert av marxisme, og ville blant annet gi kvinner likestilling. Når de ble knust, så kan det hende at mer tradisjonelt syn fikk innpass igjen, sier Kleive.

I underkant av en million tamiler dro fra landet under borgerkrigen, også til Norge.

– Mange tamiler feirer martyrene som døde under krigen en dag i året. Da samler de inn penger som blir sendt til tamiler på Sri Lanka, for husbygging og lignende.

Drømmen om et eget land

En fellesnevner for alle tamiler er håpet om å en dag bo i en tamilsk stat, hvor de har selvstyre.

– Tigrene hadde mye sympati og støtte fra tamiler bosatt utenfor de typiske tamilske regionene. Denne støtten har vært økonomisk og ideologisk.

– Det som har vært veldig viktig for tamilene som flyktet er å bevare tamilsk kultur, språk og religion. De var redde for at folket deres ville bli utslettet på Sri Lanka, og forberedte seg på å være kulturbærere for tamilene om det skulle skje, forteller Kleive.

Tamiltigrene

  • ​Sri Lanka er en øy og et land sør for India. Tamiler migrerte til Sri Lanka for flere hundre år siden, og har levd som en minoritet der. De migrerte fra Sør-India, fra et område kalt Tamil Nadu.
  • Tamiler utgjør 18% av befolkningen i Sri Lanka. Majoriteten i landet er kalt singalesere, og utgjør rundt 75%.
  • Tamilene er bosatt i de nordlige- og østlige delene av landet.
  • Singalesere har ført politiske restriksjoner på tamilene etter kolonitiden, som førte til dannelsen av organisasjonen LTT, kalt tamiltigrene. Tamiltigrene var separatister som ønsket at de tamilske områdene i landet skulle bli en selvstyrt tamilsk stat.
  • Det utbrøt borgerkrig mellom myndighetene og tamiltigrene i 1983. Denne varte i 26år og ble avsluttet med en tilintetgjørelse av tamiltigrene i 2009. 

Hildegunn Valen Kleive:

  • Har utdanning Cand. philol med fagene kristendomkunnskap, sosialantropologi og litteraturvitenskap i 1999 og PPU i 2001
  • Høyskolelektor ved Høgskulen i Volda siden 2002
  • Stipendiat fra 2014 til 2018. Skriver om unge tamiler og religiøsitet på Nord-Vestlandet i Norge
  • Har interessefelt for religiøsitet og minoritet, og for religion og skole. Har tidligere skrevet om hvordan det er å være ung muslimsk jente på bygda
  • Medredaktør av fagboken "Kunnskap om hva? - Om religion i skolen