Forskjellsbehandling på arbeidsplassen

Foto: Luke Roberts

Polske arbeidere i Norge blir forskjellsbehandlet på arbeidsplassen. Illustrasjonsbilde: Luke Roberts

En studie av forsker Ada Engebrigtsen ved NOVA på Høgskolen i Oslo og Akershus viser at polakker har dårlige arbeidsforhold i Norge. 

Engebrigtsen har intervjuet 15 polske gjestearbeidere i forskjellige bransjer, og personer i miljøer rundt arbeiderne som jobber på korttidskontrakter i Norge.

– Et fellestrekk for alle dem jeg har snakket med, er at de opplever å være i en utrolig sårbar og maktesløs situasjon, der de er prisgitt andre mennesker på alle måter, og der de har liten tro på at ting kan endre seg til det bedre, sier Engebrigtsen til Dagsavisen.

Ifølge Engebrigtsen blir polakkene behandlet på en måte som norske arbeidere ikke ville akseptert. Hun sier at de behandles uten respekt og at de får de tyngste jobbene og den dårligste lønnen.

Forsker Ada Engebrigtsen ved HiOA. Foto: StudioVest/NOVA
Forsker Ada Engebrigtsen ved HiOA. Foto: StudioVest/NOVA

Engebrigtsen gir et eksempel på noen bygningsarbeidere som fikk beskjed om at de måtte på «dugnad», fordi det er sånt man gjør i Norge. Det var fire-fem arbeidere som jobbet to helger med byggearbeid på hytten til sjefen, og de fikk betalt med pølse og lompe, og tusen kroner hver. De turte ikke å si nei, i likhet med andre polakker som er redde for å miste jobben hvis de klager.

NOVA

  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Et av Norges største samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt
  • En del av Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Forsker på oppvekst, livskvalitet, velferdstjenester, velferdspolitikk, aldring og livsløp

Polakker i Ørsta

  • Polakker utgjør den største innvandrergruppen i Ørsta
  • Dette viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå
  • 1. januar 2017 bodde det 167 personer med polsk bakgrunn i Ørsta
  • I 2016 var det 146 personer