Lokker med nedbetaling av gjeld

Fradrag i Vanylven

MØRK FREMTID: Folket i Vanylven ser lyset i enden av fjorden til tross for negativ befolkningsutvikling. Foto: Mathias H Hamre

I jakten på flere innbyggere betaler Vanylven ned på studielånet til folk som søker jobb i kommunen.

– Vanylven er en glemt perle. Vi som er her har det bra, men vi er ikke så flinke til å rope ut om hva som er her, og det må vi hvis vi skal tiltrekke oss unge attraktive på arbeidsmarkedet, sier Lena Landsverk Sande (V).  

Det er en sprudlende og åpenhjertig ordfører som tar imot Nærnett et drøyt år etter at ordningen ble innført.

Sande forteller om en kommune med 300 ganger flere 90-åringer per innbygger enn landets gjennomsnitt. Et næringsliv preget av oppsigelser og nedleggelser.  Spredte bygder som sliter med å samles om ett felles kommunesenter. 

Samtidig er kommunen også Nord-Europas største leverandør av mineralet olivin. De er fylkets nest beste på kommunale tjenester og har mer enn 100 lag og organisasjoner. 

– Her fikk jeg fast jobb på dagen

NYANSATT: Lene Christine Drabløs skal søke om fradrag. Foto: Mathias Hamre 

– Jeg liker ideen om at man skal kunne ha det fritt rundt seg, at ungene kan springe fritt og leke seg, sier Lene Christine Drabløs. Hun er nyansatt, i fast stilling, ved Myklebust skule i bygda Syvde. Om ett år skal hun søke om fradrag i studielånet, opp mot 28.000 i året. 

Hun sier kommunen er informert om at hun kommer til å søke, og at de allerede i intervjurunden ga signaler om at hun ville få det innvilget. Premissene er at man må ha jobbet og bodd i kommunen i ett år.

Drabløs sier kommunens innsats og ordninger har vært med på å påvirke valg av bo- og arbeidsplass, selv om det først og fremst var samboeren fra Vanylven som dro henne til gruvekommunen. 

– Det er klart fradraget var med på å dra det i positiv retning, absolutt. Både denne ordningen, og det at de gir mulighet til å få fast jobb her før man har vært vikar i en fire års tid. Her fikk jeg fast jobb på dagen. Veldig deilig, trygt og godt, smiler hun. 

Sørgelige fremtidsutsikter

Ifølge SSB er Vanylven kommune på landets topp 10-liste over kommuner med størst nedgang i befolkning de neste tjue årene.

IKKE STASELIG SELSKAP: Fremtiden ser mørk ut ifølge SSBs framskrivinger. Foto: Utklipp, NRK.

Det er likevel en forsiktig positivitet å spore på ordførerens kontor.  
– Vi har både tilflytting og fraflytting, og er ikke på plussiden. Det er en del unge familier som kommer tilbake og har kjøpt seg hus. Jeg syns det er veldig gledelig å se at folk kommer tilbake med barna sine. Så lenge her er arbeidsplasser tror jeg folk vil komme.

Så var det dette med arbeidsplasser da. 

– Hvis du tenker at en arbeidsplass genererer i snitt nesten 3 innbyggere, sier det seg selv at folk må ha jobb. Noen har valgt å pendle til andre steder, men andre har flyttet. Alt henger sammen, men tap av arbeidsplasser fører til at folk må flytte, fortsetter hun kategorisk.

Den ferske læreren sier hun ikke er klar for å kalle seg vanylving helt enda, hun er tross alt dalsfjording. Og hun er ikke videre imponert over kommunens markedsføring av studielånsfradraget. 
– Jeg tror ikke de som ikke er spesielt interessert i Vanylven kommune vet så mye om det. Kommunen skriver det i stillingsannonsene, men det er ikke sikkert man er inne og ser på ledige stillinger hvis man ikke har en spesiell interesse for Vanylven, ler hun før hun avslutter med sine tanker om kommunens fremtid. 

– Vi vet om mange som skal flytte hit, og jeg håper det er med på å snu trenden. Hvis ikke blir det plutselig veldig tomt. Det er viktig at en bygd har barnehage, skole, en butikk. Det er tilbud som er viktige for at folk skal kunne bo her.