Fraværet i Møre og Romsdal har sunket med 23% siden i fjor

Fraværsgrensa Volda Videregåande Skule

Færre elever skulker, men også flere opplever å ikke få vudering i fag. 

Høsten 2016 trådde fraværsregelen i kraft på alle videregående skoler i landet. I Møre og Romsdalen fylkeskommune (MRFK) har det skjedd en nedgang på 23 prosent i skolens første semester. Det vil si at flere elever møter i timen enn før. I fjor var en gjennomsnittselev borte 5,63 dager, og dette har nå sunket til 4,35 dager.

​Kristoffer Myklebust Egset

Eleven presser seg heller på skolen for å ikke få fravær enn å være hjemme for å bli frisk 

– Kristoffer Myklebust Egset, elevrådsleder ved Volda videregående

Rektor ved Volda Vidaregåande skule, Trond Hjelseth, mener at regelen har både positive og negative sider. Både elever og elevrådsleder er enig med rektor. Den hjelper å motivere de som har skulket mye til å komme på skolen, men samtidig blir det vanskelige fordi som er syke. 

– Eleven presser seg heller på skolen for å ikke få fravær enn å være hjemme for å bli frisk, sier Kristoffer Myklebust Egset, elevrådsleder ved Volda videregående


Andel elever uten vurdering i et fag har økt, dette er på grunn av fraværsregelen. Det er nå lavere terskel for å ikke få vurdering og dette har økt med to prosent i hele fylket. Dette mener MRFK ikke er så høyt med tanke på at dette er en direkte konsekvens av fraværsregelen. Derimot flere varslingsbrev, om at elevene er i faresonen for ingen vurdering, har blitt sendt ut.