Frivillig sektor - en skrue i demokratiet 

frivillig sektor

ET STED FOR ALLE: biblioteket skal være av satsingområdene i forslag til Handlingsprogram for kultur i 2017. Foto: Michelle Helen Kleveland

Satsing på frivillig sektor vil forebygge utenforskap og minske sosiale forskjeller ifølge fylkeskultursjef. 

I et nytt forslag om handlingsplan for kultur i 2017 foreslår fylkesrådmannen å styrke satsninga på frivillig sektor. Fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen forteller at frivillig sektor er en skrue i demokratiet og at de ønsker å starte opp et nytt prosjekt for å forebygge utenforskap.

– Vi ønsker å utarbeide et treårig prosjekt hvor temaet er inkludering. Vi kommer her til å ha et samarbeid med voksenopplæringsforbundet, de er på en måte en paraply for mange andre instanser som vi også ønsker et samarbeid med, som friluftsforbundet, Møre og Romsdal musikkråd, ungdomsråd, studieorganisasjoner etc. Frivillig sektor er en viktig del av alle deler av livet, så vi ønsker et så bredt samarbeid som mulig, sier Olsen.

Sektoren skal være en arena hvor man lærer om solidaritet og blir en aktiv deltaker i demokratiet, hevder Olsen. Men hun mener vi fortsatt har en lang vei dit. Sosiale forskjeller må minskes, ikke økes, er et viktig fokusområde.

– Det kan koste mye å delta i frivillige aktiviteter, noe som kan utgjøre en forskjell på hvem som kan delta og ikke. Det samme ser vi med etnisk bakgrunn. Vi må derfor fokusere på å gjøre rammevilkårene så gode som mulig, slik at de frivillige organisasjonene kan komme med tilbud som kan passe alle. Dette vil vi gjøre med å bedre rammevilkårene med å gi organisasjonene finansiell hjelp i starten, og også kompetansepåfyll til hvordan de kan drive hensiktsmessig videre, forteller Olsen.

Biblioteket som viktig samfunnsinstitusjon 

En viktig frivillig arena som Olsen nevner er biblioteket. Biblioteksjef for Volda Folkebibliotek Tove Aurdal Hjellnes sier seg enig i uttalelsen og mener at biblioteket er en viktig arena for samfunnsdebatten og demokratiet.

– Biblioteket er et gratis, lavterskel tilbud. Her kommer alt fra pensjonister på dagtid, til elever fra barneskolen, til familier på kveldstid og flyktninger som trenger hjelp med søknadsprosesser. Vi er en viktig institusjon som forsyner med gratis påfyll som kan vise en sak fra flere sider ved å tilby bøker, artikler, lydbøker, filmer, debattmøter og foredrag, sier Hjellnes.