Volda og Ørsta skiller seg fra resten av landet

fruktbarhetstall kvinner

NEDGANG: Fruktbarhetstallene blant kvinner fortsetter å synke. FOTO: Helene S. Monsen

Nylig viste ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå at fruktbarhetstallet blant kvinner i Norge aldri har vært så lavt. Det stemmer ikke for kvinner i Volda og Ørsta.

Det samlede fruktbarhetstallet for 2018 er 1,56 på landsbasis. Ifølge SSB er årsaken til den jevne nedgangen at kvinner får færre barn, i tillegg til at gjennomsnittsalderen til førstegangsfødende øker. 

Nedgangen er derimot ikke så voldsom i Møre og Romsdal som gjennomsnittet i landet. Her hadde hver kvinne i 2018 i gjennomsnitt 1,7 barn. Det har de også merket ved Volda sjukehus.

STABILE TALL: Jordmor Gunnvor Bergem Lia forteller at det ikke er store endringer i antall fødsler fra 2017 til 2018. FOTO: Helene S. Monsen

– Vi har stabile tall her på Volda sjukehus, men vi kan ikke helt forklare hvorfor, sier seksjonsleder for føde, barsel og gyn ved Volda sjukehus Gunnvor Bergem Lia.

Bergen Lia er klar over trenden, men kan ikke se den på sjukehuset i Volda. Sjukhuset hadde rekord på antall fødsler i 2017 med 509 fødsler. I 2018 lå de like under.

– Frister ikke å få barn

Britt Roselyn Camillo Rekkedal er blant de nybakte mødrene i Volda. Hun kan forstå at statistikken viser en nedgang i antall fødsler. I tillegg til SSBs forklaringer, mener hun en tredje faktor gjør seg gjeldende:

– Ordningene slik de er nå gjør ikke at det frister å få barn.

FERSK MOR: Britt Roselyn er et eksempel på de jevne fødselstallene. FOTO: Aylin Forsethlund

Rekkedal synes den nye pensjonsordningen hvor ukene til pappapermisjonen blir tatt fra morens permisjon er dårlig.

– Det er en fin tanke, men mor og far er biologisk ulike. Det gjør det vanskelig ettersom barnet anbefales å ammes i over ett år.

 

Stabilt i Ørsta og Volda

Den nye permisjonsordningen ser imidlertid ikke ut til å ha hindret lokale kvinner i å få barn.

Ingunn Håheim Fjørtoft, ledende helsesykepleier på helsestasjonen i Ørsta ser heller ikke de landsdekkende tendensene lokalt.

– Faktisk ikke, det var en del lavere tall i 2016 og 2017, men nå er vi tilbake til normalen, 120 til 130 barn i året.