Fylkesutvalget i Møre og Romsdal krever likeverdig helsetilbud i regionen

Fylkespolitikere hardt ut mot Helse Møre og Romsdal

Fylkesutvalget kritisk til Helse Møre og Romsdal sitt forslag. FOTO: Møre og Romsdal fylkeskommune 

Fylkesutvalget kom i dag med en felles uttalelse om helsetilbudet i fylket. Fylkesordfører Jon Aasen sier forslagene om innstramminger strider mot tidligere lovnader. 

Fylkesutvalget krever at sparetiltak rettes inn mot administrasjon og stabfunksjoner, og ikke mot tilbud for pasisentene. Dette kommer etter at Helse Møre og Romsdal la fram forslaget om å legge ned blant annet rehabiliteringssentrene på Mork og Aure, samt fødeavdelingen på Kristiansund sykehus.

Fylkesordfører Jon Aasen mener det er for mange utfordringer i det nye forslaget.

– Det er ikke et alternativ å overføre ansvaret for rehabliteringssentrene til kommunene. De mangler den spesialiserte kompetansen som disse institusjonene tilbyr, sier Aasen. 

Fylkesordfører Jon Aasen. FOTO: Møre og Romsdal fylkeskommune

Overføring av pasientgrupper til Molde sykehus fra Kristiansund, er i strid med tidligere lovnader, mener fylkesutvalget. Jon Aasen sier at en slik sammenslåing i utgangspunktet ikke skal finne sted før fellessykehuset står klart. 

– Dette vil gå utover pasientene. Personer fra Smøla vil få en komplisert reisevei på omtrent tre timer, forteller Aasen 

Les hele pressemeldingen her.