Trygg og miljøvennlig «gåbuss» til skolen

Gåbuss Vikemarka skule

SYNLIGE: Elevene som bruker gåbussen ved Vikemarka skole føres trygt av frivillige voksne med refleksvester. (Foto: Patrick Hansen)

Gåbussen er fortsatt i rute takket være frivillige foreldre ved Vikemarka skule i Ørsta og tilbyr elevene en sosial, lærerik og trygg vei til skolen.

ØRSTA: Før sommeren i år bestemte FAU ved Vikemarka skule i Ørsta for å ordne en helt ny type trygg transport for elevene. En ordning de kaller for «gåbuss» har slått an hos barna, foreldrene og skolen. Ordningen bidrar til et tryggere trafikkbilde rundt skolen og en sosial start på dagen for de litt eldre, og også de aller minste.

Det som startet som en FAU-organisert tur til skolen for barna før sommeren, har nylig blitt gjennomført av frivillige foreldre.

I bunn og grunn er gåbuss et enkelt konsept. Et fåtall foreldre med refleksvester går som en buss til skolen og lærer barna hvordan de både oppholder og oppfører seg i trafikken. Når gåbussen «kjører» forbi, kan barn som bor langs ruta slenge seg på. Alle som deltar bidrar til en sosialt berikende tur til skolen, og det er også miljøvennlig.

Miljøvennlig buss for barn Vikemarka skule
MILJØVENNLIG OG MORO: Til Vikemarka skole går alt fra første- til fjerdeklassinger til skolen med «gåbussen». (Foto: Patrick Hansen)

En som valgte å frivillig fortsette tilbudet med gåbuss til skolens elever, er Gro-Helen Eiksund. Hun deltar i en gruppe på Facebook der de arrangerer og organiserer, og det er her det avgjøres om gåbussen er i rute. Overraskende nok er det ikke bare barna som tjener godt på løsningen.

– Det er jo en positiv start på skoledagen til ungene, og det er positivt for oss voksne også å få startet med en tur. Nå er vi heldig i dag med oppholdsvær, men det er viktig å lære ungene at de kan gå uansett vær. 

Verst på vinterstid

Det at barna føler de kan gå i all slags vær er ikke den eneste goden gåbussen kommer til bordet med. Det viktigste av alt er tryggheten langs veien, og mye av positiviteten rundt gåbussen kommer av at barna lærer hva som er trygt og hvordan de skal oppføre seg i trafikken på vei til skolen.

Frivillig forelder på gåbussen Vikemarka skole
TRYGGHET: Eiksund sier at det viktigste er å lære om sikkerhet langs veien. (Foto: Patrick Hansen)

– Da vi begynte prosjektet før skoleferien så varte det i tre uker. Da gikk vi i utgangspunktet Olavsgate og Håkonsgate, og det er de to mest trafikkerte veiene. Litt av poenget er jo også å utsette de for trafikk og lære hva det vil si å møte biler og hvorfor man holder siden sin og lignende. 

Hun får medhold fra en annen forelder når hun forteller at det er ekstra viktig å lære dette før vinteren kommer og snøen legger seg langs veiene.

– Jeg har selv opplevd at når det blir høst og vinter og brøytekanter langs veiene så kommer det biler i bakkene her og de ser ikke alltid like godt. Det gjør dette enda viktigere.

Eiksund ønsker at tiltaket skal vare, og at resultatet blir at barna kan gå trygt til skolen enten det er sommer eller vinter.

Miljøbevisste elever

To av barna som ofte går med bussen til skolen, er tredjeklassingene Andrea og Madelen, som syns at gåbussen er fin å ha. De går heller med gåbussen enn å kjøre bil, og syns det at man kan snakke med venner på veien er et stort pluss. 

Barna ved Vikemarka skole liker gåbussen
SOSIAL SKOLEVEI: Det sosiale er også et pluss for Andrea og Madelen i tredjeklasse. (Foto: Patrick Hansen)

– Vi syns det er kjekt og gøy. Vi får trim og vi kan møte andre venner. Da kan vi snakke sammen også. Det er ikke like fint med bil fordi da tar vi ikke like godt vare på miljøet vårt.

Også blant skolens ansatte er optimismen for tiltaket stor og foreldrenes ansvarstak settes pris på av rektor.

Stor økning i sikkerhet rundt skolen

Rektor ved Vikemarka skule, Odd Einar Fimreite, syns tiltaket har bidratt stort til et tryggere trafikkbilde rundt skolen og at det er noe av det aller viktigste arbeidet foreldregruppene kan gjøre. Han forteller at tiltaket har gått over all forventning og at det har hjulpet masse på sikkerheten for elevene.

Rektor Vikemarka skole gåbuss
POSITIV: Rektor Odd Einar Fimreite er glad for den økte trafikksikkerheten rundt skolen. (Foto: Patrick Hansen)

– Vi får mindre trafikk i området rundt skolen og så tror jeg også det har en god sosial faktor. Det er flere elever som går sammen, det er trygt og de blir kjent med elever som er både eldre og yngre. Det er bare positivt.

Fimreite sier at trafikksikkerheten har vært et problem. Spesielt inn mot parkeringsplassen der første- og andreklassingene holder til.

– Der har det i perioder vært kaotisk, men vi ser at når gåbusstiltaket begynte så avtok den trafikken veldig. Det vet jeg er et resultat av gåbussen og vi håper at det fortsetter.

Hør Radio Volda sin sak om «gåbussen» her:

(Radioreporter: Emil Johansen)