Markedskrefter eller regulering vil bestemme geitas fremtid

Geite Jone

KONFLIKT: Landbruksminister mener markedet skal styre om geit skal bli brukt i matvareproduksjon. Bønder er uenige. Foto: Erling Rognahugen

​Landbruksminister: Det er overproduksjon av geitemelk, derfor fungerer ikke reguleringen.
Bonde Hogne K. Homberset: I år ser det ikke ut til å bli overproduksjon, derfor funger reguleringene.  

Landbruksminister Jon Georg Dale har i dag vært i hjemlige trakter. På gården til Hogne K. Homberset møtte et titals journalister, skuelystne og bekymrede bønder opp for å høre hvordan politikken til regjeringen kan påvirke dem lokalt.

I landbruksmeldingen som nå ligger inne til behandling i Stortinget, er ventet å ligge klar den 6. april. Etter to utsettelser, er det foreslått at mottaksplikten for geitemelk skal fjernes.

Uenighet om landbruksmeldingen

– Det er tydelig at det er uenighet mellom regjeringen og støttepartiene, sier Homberset.

Det har akkurat vært en prøvesmaking av geiteprodukter som melk, kjøtt og ost. Nå tar vi han et stykke bort fra politikerne og andre medlemmer av pressen.

Homberset er bonde i Volda og for han så er denne saken veldig aktuell.

– For oss geitebønder er det viktig å vite om vi får opprettholde mottaksplikten eller ikke, sier Homberset.   

Mottaksplikten kom i 2008 under Stoltenberg èn regjeringen. Det er en regulering av produksjonen. På landbruksdirektoratet står dette:

“Markedsreguleringen av jordbruksråvarer skal sikre en stabil forsyning av varer i alle markeder til en tilnærmet lik pris. Den skal også sikre produsentene stabil avsetning og stabile priser i tråd med jordbruksavtalens bestemmelser”.

Regjeringen ønsker å gjøre markedet mer åpent, og dermed fjerne reguleringene.

– Dette vil bare påvirke bønder som Homberset i liten grad. Tine, som er et samvirkeselskap og dermed eid av bøndene selv, har sagt at de vil fortsette å ta imot melk fra geitebønder, selv om vi fjerner reguleringene, sier Landbruksminister Jon Georg Dale.    

Overproduksjon?

Dale ønsker geitemelkproduksjon i Norge, men uttalt igår at cirka 20 prosent av geitemelken ikke blir brukt i menneskemat. Dette mener han er alt for mye. Dale ønsker at vareproduksjon skal styres av etterspørselen av geiteprodukter. 

– Hvis det ikke går har jeg foreslått en oppkjøpsordning, sånn at staten kjøper opp kvoter, slik at produksjonen av geitemelk er i tråd med det forbrukeren etterspør, sier Dale.

Hogne K. Homberset er uenig at det er en overproduksjon. Han har og i flere år krysset gener for å få best mulig kvalitet.

– Jeg er helt imot å fjerne reguleringen. Sånn det ser ut nå er det ikke vært overproduksjon av geitemelk så langt i 2017. Det er også et viktig verktøy for å regulere over- og underproduksjon, i stedet for å la markedet styre, avslutter Homberset med.