Regnskapet for Volda kommune er klart: 6,4 millioner kroner til overs

Gode tall for Volda Kommune

Rådhuset i Volda sentrum. FOTO: Arkivfoto/nærnett

Regnskapet for Volda kommune er klart. De har 6,4 millioner kroner til overs sammenliknet med budsjettet fra 2019.

Volda kommune beskriver kommuneøkonomien på sine hjemmesider slik:

"Volda kommune får eit mindreforbruk på 6,4 mill kroner i 2019. Drifta av dei store tenestene oppvekst og helse-/omsorg hadde eit meirforbruk, men samla sett fekk kommunen eit mindreforbruk i all hovudsak på grunn av ei auke i skatte- og finansinntekter."

Mindreforbruket til Volda kommune kan komme godt med for å finansiere de store investeringsprosjektene som er planlagt.

I gjeldene økonomiplanperiode er det planlagt å få på plass ny ungdomsskole, svømmehall, ferdigstilling av idrettshall og nye næringsområder m.m.

Hornindal kommune gikk akkurat i balanse i drifta i 2019 ved å inntektsføre 4,9 millioner fra driftsfondet.