– Vi vil skape like muligheter for alle

Gratis tilbud for øvelseskjøring

Røde Kors lanserer tilbudet "Habil", som er et nytt og gratis tilbud for alle som ønsker å øvelseskjøre. 

Audun Kristian Høidal, leder for Volda Røde Kors, sier at dette er et viktig tilbud for at alle skal ha like muligheter. 

– Habil har som mål å skape tryggere veier, øke mobiliteten til mennesker og skape like muligheter for alle, slik at de med nettverk og de uten får samme sjansene til å øvelseskjøre. Det er viktig å ha førerkort, både med tanke på jobb og sosialt liv. 

Audun Kristian Høidal, leder for Volda Røde Kors. Foto: Sindre Lie

Egen bil

Habil har nå fått fire egne biler til formålet, og nå står en i Volda.

– I Volda har vi en bil nå, og totalt sett er det fem biler som kjører rundt. Det er viktig at vi har en egen bil, fordi det skaper en sikkerhet. Det er bra for både frivillige og for de som skal øvelseskjøre at bilen er i tipp topp stand. Dette har med tryggheten å gjøre, sier Høidal.

Videre forteller han at bilene i fylket rullerer.

– På hver plass blir en bil stående i en måneds tid, før den går videre til et annet lokallag som også fører prosjektet Habil. Vi kommer til å få tilbake bilen når vi måtte ønske det på senere tidspunkt. 

Trenger flere frivillige

Til nå har Røde Kors, i samarbeid med Frivilligsentralen og Volda læringsenter, fått fire navn på listen over frivillige. Men Høidal understreker at de kommer til å trenge enda fler.

– Vi er helt i startgropa så vi er fortsatt på utkikk etter flere frivillige. Det er mange som ønsker å øvelseskjøre, så vi trenger flere til å hjelpe oss med det. Vi håper virkelig folk vil sette av en time eller to i uka, eller så mye eller lite tid man har anledning til, til å være med.

Habil til resten av Norge

Prosjektet som ble satt i gang denne uken har fått mye positiv tilbakemelding, og Høidal legger ikke skjul på at dette er et prosjekt som kommer til å bli utvidet.

– Vi har allerede fått høre at dette er et tilbud som kommer til å bli større. Men det handler litt om finansiering og ting må gjøres riktig. Systemet må ha en så bra kvalitet som det har nå, også i fortsettelsen. 

Konkurranse for trafikkskolene?

Samarbeidspartnerne i Habil sier at prosjektet er viktig for de som ikke har et like stort nettverk, men også for de som ikke har økonomi til å ta mange kjøretimer. Cindy Bentz Pedersen, dagligleder ved Drive Trafikkskule i Volda stiller seg utelukkende positiv til Habil. 

Cindy Bentz Pedersen, daglig leder ved Drive Trafikkskule. 
Foto: Sindre Lie

– Jeg synes dette er et fint tilbud. Her har de som synes det er vanskelig å kjøre, mulighet til å kjøre mer, både lovlig og gratis. Kanskje kommer vi nærmere nullvisjonen med mer øvelseskjøring. 

Kommer Habil til å skape konkurranse for trafikkskoler?

– Nei, jeg tror ikke Habil blir en konkurranse. Det er fortsatt vi som driver opplæring og har med det obligatoriske. Elevene får bare muligheten til å øvelseskjøre mer, og bli flinkere på det vi øver på i timene. Det skaper en mer effektiv opplæring, sier Pedersen. 

Se Nærsynets reportasje i toppen av artikkelen!