- Den nye læreplanen står i tråd med behovet i næringslivet

Grønt skifte for yrkesfagene

Ørsta vidaregåande skule. FOTO: Lene Flataker

Nå skal det fokuseres mer på klima og miljø i den videregående skolen. Utdanningsdirektoratet håper dette bidrar til at elevene tar miljøbevisste valg i fremtiden. Rektor ved Ørsta VGS er positiv til endringene.

Den nye læreplanen for utdanningsprogrammene på Vg1 yrkesfag ble lansert i forrige uke, og trer i kraft fra skolestart høsten 2020. 

På utdanningsdirektoratet sine hjemmesider heter det: 

"En viktig endring for de nye læreplanene, er at vi nå ser et grønt skifte for yrkesfagene. Bærekraftig utvikling har fått en sentral plass, og dette går igjen i nesten alle utdanningsprogrammene. Elevene må lære å vurdere materialer og kjemikaler, slik at de kan ta etiske og miljøbevisste valg. 

Ikke alle hadde hørt om den nye læreplanen

Selv om nyheten om den nye læreplanen ble offentliggjort for en uke siden var det ikke alle elever som hadde hørt om det «grønne skiftet».

Bjørnar Yksnøy og Alexander Bjørlo hadde ikke hørt om den nye læreplanen.  

Bjørnar Yksnøy og Alexander Bjørlo går teknikk og industriell produksjon ved Ørsta VGS.
FOTO: Jørgen Bae Nesset

 

– Det er litt rart at vi ikke har fått vite noe om det, men jeg tror det kan bli bra, sier Bjørnar Yksnøy.

Klassekamerat Alexander Bjørlo delte entusiasmen.

 

 

En av elevene som hadde hørt om den nye læreplanen var Magnus Skulstad.

Magnus Skulstad er positiv til endringene i den nye læreplanen. FOTO: Jørgen Bae Nesset

 

– Jeg har lest om det og tror det blir bra, selv om vi ikke tenker så mye på det her i området. 

 

 

 

 

En læreplan tilpasset næringslivet

Roger Andre Fylling er rektor ved Ørsta VGS, han ser frem til at den nye læreplanen skal tre i kraft. Lærerstaben er allerede godt forberedt på endringene.

Rektor Roger Andre Fylling
FOTO: Privat

– Vi har hatt flere gode arbeidsøkter, om fagfornyingen og hva det vil bety for skolen, programfaget og den enkelte lærer. Det bli mer samarbeid på tvers av linjer, for både elever og lærere.

Fylling forteller at det vil bli marginale endringer når det kommer til navnene på yrkesfagene.

– Den vesentlige forskjellen vil ligge i hva slags kompetanse elevene tilegner seg. Nå skal det fokuseres mer på bærekraft og miljø. Kjernekompetanse som er viktig for yrkeslivet skal ha høyere prioritet, innovasjon og nytenking skal også stå sterkere i fagplanen, dette står i tråd med behovet i næringslivet.