134 barn og unge har forsvunnet siden november 2016

Guttene som forsvant: Artikkel 2

Fordufter: Flere asylsøkere forsvinner ut i det ukjente                                                                                       Foto: Michael Karenga Svae

Voldsom økning: over seks ganger så mange barn og unge forsvinner fra norske asylmottak for enslige mindreårige.

UDI opplyser at 134 enslige barn og unge har forvunnet fra norske asylmottak i løpet av bare tre måneder, fra desember i fjor til og med februar i år. Totalt ble 161 enslige mindreårige meldt savnet til norsk politi i løpet av hele fjoråret. Det er i snitt 13 forsvinninger hver måned i 2016. 

Etter at regjeringens nye «signalpolitikk» ble iverksatt overfor afghanske gutter på flukt, har i snitt 34 barn og unge forsvunnet til «ukjent adresse» hver måned. 

UDI vet i dag ikke hvor drøye 253 enslige mindreårige asylsøkere befinner seg. De tre yngste er under 11 år. Blant de som ifølge UDI oppholder seg på «ukjent adresse», er det 200 enslige barn og unge fra Afghanistan.

. Seksdoblet: mer enn seks ganger så mange barn forsvinner fra asylmottak nå, sammenlignet med i fjor. Totalt 92 forsvinninger fra norske EMA-mottak i 2017.

-Illegale og farlige liv

En forskningsrapport fra NIBR, produsert på oppdrag fra Justisdepartementet, kartlegger situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Rapporten gir også regjeringen anbefalinger om hvilke tiltak og endringer som må gjøres for å stoppe at de unge forsvinner til «ukjent» oppholdssted. Forskerne foreslår også konkrete tiltak for å motarbeidet fortvilelse og selvmordsforsøk blant de unge som fremdeles bor på mottakene. Evelyn Dyb, en av de tre NIBR-forskerne konstaterer at det er grunn til å være svært bekymret når så mange barn og unge forsvinner fra trygge mottak i Norge.

– De unge går en usikker framtid i møte. Svært mange av dem havner utenfor Europas legale systemer. Det er grunn til å tro at enslige mindreårige som har forsvunnet fra Norge, svever rundt på kontinentet og etter hvert må livnære seg av ulovlig virksomhet som illegalt arbeid uten rettigheter, prostitusjon eller kriminalitet, sier hun.

NIBR-forskningsteam foreslår at myndigheten slutter å gi de unge «midlertidig opphold».

– De unge som får «midlertidig opphold», vet at de må ut av Norge når de fyller 18 år. Mange vil derfor forsvinne fra Norge, etter at de har fått et slikt vedtak, sier forskeren.

Følg med hver dag til og med mandag på nærnett for flere saker i serien: Guttene som forsvant.