Skolekorps i gangene

Hovden og Ørsta skolekorps har vokst ut av øvingslokalene sine. Nå spiller de korps på gangen.

Styret i Hovden og Ørsta skolekorps skriver i et brev til Ørsta kommune at øvings-arealet ikke holder stand. Dette melder Møre-Nytt.

– Øvingslokalene våre setter store avgrensninger for driften av skolekorpset. 

– I dag har vi i utgangspunktet noen klasserom på ungdomsskolen, i tillegg til et lite lagerrom med vanskelig tilkomst og dårlig utnyttingsgrad. Med økende medlemsmasse har utfordringer med inneklima og lydstyrke gjort at vi har valgt å flytte øvinga ut i gangen. Dette har fungert noe bedre, men er fremdeles en dårlig løsning, skriver styret, og viser blant annet til Hørselshemmedes landsforbund, som har tilrådd at takhøyde bør være minimum 5–7 meter, og at romvolum under 1.000 m³ bør unngås til korpsbruk.

– Det ideelle lokalet står nok ikke klart for oss, men vi tenker også konkret på muligheten for at dette kan tas med i planleggingsprosessen for ny sentrumsskole.

Korpset fyller 70 år i 2020 og har invitert Ørsta kommune på øving for å treffe musikantene og for å se på øvingsforholdene.