Visste om kritiske mangler i flere år

Kommunen har visst om brannfellen i årevis

Kommunen har vært klar over kritiske mangler i brannsikkerheten i kjelleren på Ørsta ungdomsskule. Likevel har det ikke blitt gjort noe før nå. 

Kommunen har lenge visst om den brannfarlige kjelleren på Ørsta ungdomsskule. 

Nærnett har fått innsyn i en tilsynsrapport fra 2016. Den avdekker flere brannfarer i kjelleren. Det finnes ikke brannalarmer. Rømningsveier brukes som lagringsplass. En nødutgang er plassert midt på veggen, uten tilhørende trapp. Sikringsskap står åpne. Først nå tas dette på alvor. 

Nærnett har tidligere skrevet om den brannfarlige kjelleren på Ørsta ungdomsskule, etter at kjellerens tilstand ble fremmet som en hastesak i kommunestyret.

Ivar-Otto Kristiansen er prosjektleder i Ørsta Kommune. Skolebygg og deres tilstand er blant oppgavene hans i kommunen.

– Første gang jeg var nede i kjelleren stod det masse ting lagret i rømningsveiene. Det var omtrent ikke lys. Jeg er nesten sjokkert over at det er lys her i dag, sier Ivar-Otto Kristiansen.

BRANNBOMBE: Prosjektleder Ivar-Otto Kristiansen i Ørsta kommune mener kjelleren har vært et farlig oppholdssted. Foto: Benedicte Bratås

Kristiansen peker på en sykkel som har veltet, og som blokkerer for rømningsveien. Fra taket henger løse ledninger. Lysrør ligger tett inntil gammelt treverk. 

BLOKKERT: Det er ikke alltid rømningsveien er opplyst. I tillegg ligger det hindringer i gangene. Foto: Benedicte Bratås

– Årlig gjøres det branntester på skolen. I samarbeid med konsulenter skal prosjektleder sørge for at bygget er forsvarlig, sier Kristiansen.

– Men begynner det å brenne i kjelleren nå kan det stå i full fyr over lengre tid uten at det legges merke til. Spredningen er farlig fordi rømningsveiene ikke er sikre. Det er en brannbombe i seg selv.

Har blitt nedprioritert

Kjelleren var opprinnelig en jordkjeller. På 70-tallet ble det gitt tillatelse til å ha fiskeoppdrett. Så begynte speideren, Røde Kors, og etterhvert elever å bruke underetasjen.

–  Nylig er det blitt satt inn strøm og data her. Da er det enda viktigere å brannsikre. Så enkelt er det, sier prosjektlederen.

Tilsynsrapporten fra 2016 konkluderer med at Ørsta ungdomsskule har store avvik fra de anbefalte kravene om brannsikkerhet. 

Bilder hentet fra tilsynsrapporten fra 2016.  De store hullene i veggen sprer en brann mye raskere, så disse bør tettes. 
Bilder hentet fra tilsynsrapporten fra 2016. Her ser du blant annet nødutgangen du må "klatre" opp til. 

Videre i rapporten listes det opp nødvendige tiltak for å bedre sikkerheten. Blant annet krav om brannvarslingssystem, brannsikre dører, og branntetting.

I 2003 og 2008 ble det gjort en full oppgradering av ungdomsskolen. Underetasjen ble utelatt.

FARLIG: En ledning som kortslutter her kan begynne å brenne. Foto: Benedicte Bratås

– Ettersom lag og organisasjoner har brukt kjelleren sporadisk, har den ikke vært et av kjerneområdene til kommunen, mener Ivar-Otto Kristiansen.

Nå har kommunen bevilget 9,1 millioner til å brannsikre kjelleren.

– Byggestart er første oktober, og da vil det settes inn et varslingssystem i underetasjen, sier han.

Opprustningen av kjelleren vil være ferdig første mars 2019.

– Kunne brannsikringen av kjelleren vært gjort tidligere?

–  Jeg regner med at tilstanden har vært varslet om før. Men det er en lang vei fra det blir varslet, og til ting blir gjort. Det er mange som skal mene noe frem til beslutningen tas, sier Kristiansen.

– Bare å starte renoveringen

Ordfører Stein Aam i Ørsta har tidligere uttalt til Nærnett at han ikke ønsket å ta saken til kommunestyret før han hadde sett kjelleren med sine egne øyne.

TAUS ORDFØRER: Stein Aam har ikke besvart Nærnetts henvendelser torsdag kveld. Han har tidligere uttalt til Nærnett at han er sjokkert over tilstanden i kjelleren. Arkivfoto: Nærnett.

– Når jeg så hvor nødvendig det var å pusse opp her, er det ikke lenger noen tvil. Det er bare å starte renoveringen.

Han mener det er graverende at det har tatt så lang tid å fikse kjelleren, og omtalte den som ei «rønne».

– Dette burde vært gjort før. Men nå setter vi i gang, for en sum på 9,1 millioner. Da får vi et flott område, til aktivitet både for speidere, sykkelstall, og aktivitet for ungdomsskoleelever. Det blir et veldig flott anlegg, sa Aam til Nærnett.

Nærnett har gjentatte ganger kontaktet ordføreren, etter å ha fått innsyn i tilsynsrapporten fra 2016 som avdekker kritiske mangler i brannsikkherheten. Nærnett har ikke lyktes å få en ytterligere kommentar.

POSITIV: Rektor på Ørsta ungdomsskule, Marianne Solbjørg Ose, sier hun er glad for at det har kommet en endelig avklaring i saken. Foto: Benedicte Bratås

Har blitt varslet om tidligere

– Kjelleren har vært til bekymring, sier rektor Marianne Solbjørg Ose på Ørsta ungdomsskule.

Hun er glad for at det nå har kommet en endelig avgjørelse i saken.

Ose bekrefter at det tidligere har vært varslet om tilstanden i kjelleren. Hun påpeker at den ikke har vært i bruk til fast undervisning.

– Jeg er glad oppussingen settes i gang. Det gir skolen et areal som vi ikke har kunnet bruke før. Vi får rom som er lovlig, og det skal settes inn vinduer som gir mer lys der nede. Og selvsagt viktigst av alt; kjelleren blir brannsikker etter forskrift.