Søre Sunnmøres nye helsestasjonsportal 

Helsestasjonsportal

Første del av prosjektet «Digitalisering av helsestasjon og skulehelseteneste» ble lansert i dag. 

Den digitale Helsestasjonsportalen for Søre Sunnmøre er nå tilgjengelig, som er en samling av informasjon om helsetilbudene i området.  

Her kan man få informasjon om tilbudene i jordmortjenesten, helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjonen for ungdom, alt samlet på ett sted som gjelder for hele Sjustjerna. Målet med den nye portalen er å få en mer oversiktlig og omfattende samling av helsetilbudene. I tillegg kan helsepersonell dele brosjyrer digitalt med brukerene på en enklere måte enn tidligere, slik at man i større grad kan gå vekk frå papir, hvor innholdet er kvalitetssikret og oppdatert av helsepersonell. 

Den nye nettløsningen har vært arbeidet med i 4 måneder, og har vært testet av innbyggere før lanseringen. Fokuset har vært på brukervennlighet, klarspråk og tilgjengelighet. Løsningen har vært utviklet i samarbeid mellom kommunene Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta, og SSIKT.