Herøy Brann og redning er reddet 

Herøy Brann og redning er reddet

Illustrasjon. Foto: Hugo Barstad (heroynytt.no)

I en pressemelding fra Herøy Kommune kommer det frem at de har løst konflikten som førte til at 17 brannfolk slutta. 

På sine hjemmesider skriver Herøy Kommune at de er enige om en fremtidsrettet og positiv løsning som sikrer en god og fullverdig brann- og redningsberedsskap fra 1.mars 2017. 

"Partene har vært opptatt av å sikre at samfunnsoppgaven med å verne liv, helse og materielle verdier blir ivaretatt på best mulig måte. Gjennom konstruktiv dialog har vi sikret dette i tråd med gjeldende lov og regelverk", står det i pressemeldingen.