Nye ledere i oppvekstsektoren i Herøy

Herøy kommune kunne idag, den 9. April, offentliggjøre på sin hjemmeside at de har ansatt nye ledere i oppvekstsektoren

Tore Tangen er ny rektor ved Stokksund skole
Foto: Herøy kommune

En av de nyansatte er Tore Tangen, han kommer inn i stillingen som rektor ved Stokksund skole og kommer fra samme stilling ved Gursken skole i Sande

kommune. Samtidig kommer Norunn Lindvik Velsvik inn som rektor ved Leikanger skole. Hun var tidligere rektor ved Bratteberg skole i Volda. Den tredje og siste nyansatte rektoren heter Åse Bårdsnes Dybvik som etter noen månders vikariat som rektor ved Moltu skole har fått fast stilling. 

Norunn Lindvik Velsvik er ny rektor ved Leikanger skole.
Foto: Herøy kommune

De to siste lederne Herøy har fått med på laget er Elisabeth Warpe som er ansatt som seksjonsleder barnehage i kommunen. Til slutt er Oddhild Dybvik Aas er ansatt som styrer ved Leikanger barnehage. De nyansatte starter den 01.08.2019 og vil erstatte noen som blir pensjonister og noen som starter i andre stillinger.