Håper å få klarsignal fra kommunestyret før sommeren

Herøy kulturhus og idrettshall får ansiktsløft

NY FASADE: Slik skal Herøy kulturhus og idrettshall etter planen se ut, etter oppussingen. Illustrasjonsbilde: Slyngstad Aamlid Arkitekter AS/Herøy kommune

Eiendomsavdelingen i kommunen, har i samspill med Slyngstad Aamlid Arkitekter AS utarbeidet de første skissene til oppussingen av kulturhuset og idrettshallen.

Det er i budsjett- og økonomiplanen for 2019-2022, avsatt penger til fasaderehabilitering av kulturhus og idrettshallen i Fosnavåg. Herøy kommune beskriver oppussingen som et nødvendig og etterlengtet tiltak på sine hjemmesider. 

– I 2018 hadde vi et større oppussingsprosjekt innvendig, der vi blant annet skiftet gulv og malte. Samtidig installerte vi nye ytterdører. Utvendig har det ikke blitt gjort stort de siste årene, med unntak av maling av fasaden. Dette begynner å bli 20 år siden, forteller Robert Myklebust, eiendomsleder i Herøy kommune.     

I følge forslaget fra Slyngstad Aamlid Arkitekter AS, vil bygningen bli etterisolert og kledd med fasadeplater og sluttpuss i lyse farger. Enkelte deler av kulturhuset og idrettshallen får trekledning, med mål om å fremheve hovedinngangen, og inngang til kulturskolen og biblioteket. Siden biblioteket er døgnåpent, er det sett behov for en utbygging av rømmningsveiene.

– Det er satt av ni millioner til oppussingen, men prosjektet har ikke vært ute på anbud enda og dette kan endre seg. Hvor mye midler som blir satt av, avhenger også hvordan forslaget behandles politisk, sier Myklebust.

Innbydende og miljøvennlig

Slyngstad Aamlid Arkitekter AS har også utarbeidet et forslag til oppgradering av uteområdet. I utgangspunktet ønsker kommunen å etablere en miljøstasjon og overbygd venteplass for buss.

– Vi har hatt fokus på miljø under planleggingen. Istedenfor å male, tenker vi å etterisolere og få opp ny fasadekledning. Det er ikke bærekraftig å male, dette må gjøres på nytt hvert tiende år og blir samtidig dyrere. Vi ønsker også å skifte ut vinduene på kulturhuset, slik at bygget blir mer energisparende, forteller Myklebust.  

I tillegg har det vært et mål å gjøre uteområdet til kulturhuset, mer innbydende og trygg. I den sammenhengen er det derfor lagt inn forslag om gangvei fra hovedinngangen til kulturskolen, og videre til en alternativ hovedinngang for biblioteket. Samtidig skal handikapp-parkeringen bygges ut slik at den sikrer universell tilgang til hele bygget. 

– Ingenting er fastsatt enda, men vi ønsker å få prosjektet ute på anbud i løpet av året. Hoveddelen av oppussingen vil bli gjort i 2020. Det sagt, mye avhenger av når vi får forslaget opp til politisk behandling i kommunen. Vi har som mål å få dette til før sommeren, sier Robert Myklebust.