Historiespalten: Mylnefallet

Foto: Michelle Kleveland

I rørgaten ble vannet fraktet fra elven til turbinen som produserte strøm. Foto: Michelle Kleveland 

Øverst i Elvadalen i Volda ligger det gamle kraftverket Mylnefallet. Her har det tidligere blitt laget både gjødsel og strøm. 

Du har kanskje sett noen gamle bygg på vei mot Rotevatnet? Ved Øyraelva ligger fire gamle bygg, som er en del av gården til Ragnar Aarflot. 

Fra korn til tørket fisk 

Man tror at Mylnefallet var en helt vanlig kornmølle på 1800-tallet. Mot slutten av århundret økte etterspørselen etter gjødsel til jordbruket. Da ble det bygget en Guanomølle. Der brakte de inn tørket fiskeavfall fra Herøy, som de kvernet om til gjødsel i møllen. 

Eget elektrisitetsverk 

Rundt 1917 startet byggingen av høyspentmaster i Volda, som ga innbyggerne i Volda elektrisitet. Dette var det Volda kommunale elverk som sto for. Det var en av de første høyspentlinjene i Europa som passerte høyfjell, sies det, men dette er udokumentert. Aarflot bestemte seg for å bygge sitt eget elektrisitetsverk. 

I 1935 ble Guanomøllen revet av gårdseieren, som ville bygge kraftverk. Det ble bygget sagbruk og elektresitetsverk. Medlem i Volda Sogelag, Norleif Bjørnseth, forteller om kraftverket. 

– Som barn husker jeg at strømmen gikk i hele Volda, med ett unntak. Det eneste lyset man kunne se var på gården til Aarflot ved Rotevatnet. 

Her er sagbruket til venstre og det restaurerte bygget ved siden av. Bygget til høyre er ikke Bjørnseth sikker på hva ble brukt til. Foto: Michelle Kleveland 

Vann fra elven 

Aarflot laget en kanal som gikk fra Rotevatnet til møllen. Vannet ble ført ned i en rørgate og ned i en turbin som produserte strøm. Nå fikk de strøm til noen lyspærer og varme i huset. 

– Naboene var også heldige og fikk strøm til en lyspære eller to, sier Bjørnseth. 

Øverst i kanalen var det også en luke som ble stengt av når de ikke brukte elverket. Da gikk vannet ut igjen i elven. 

I tillegg ble strømmen brukt til å drive store motorer til sagbruket ved møllen. På denne tiden lå sagbruk ofte ved elvene, der elven ble brukt til å transportere tømmer. 

– Tidligere gikk det en reim fra huset med generatoren til sagbruket, og drev den elektriske sagen. 

Bjørnseth viser bilder av pensjonistene som hjalp til å restaurere bygget i 1993. Foto: Michelle Kleveland

Nybygg 

I 1992 ønsket Volda Sogelag å restaurere elverket. De fikk tillatelse av eieren til å restaurere kraftverket og det tilhørende sagbrukshuset like ved. Våren 1993 startet rivingen. Sommeren samme året ble det støpt nytt fundament, og i september ble det holdt kranseskål. 

– Vi hadde planer om å bruke elverket til å lyssette turveien langs Elvadalen, men hvis det skulle la seg gjøre, hadde vi trengt egne vakter til dette.