Reagerer på manglende miljøinnsats

Høgskulen i Volda mangler fortsatt klimaplan: Alle skylder på hverandre.

INGEN KLIMAPLAN: Høgskulen i Volda har ennå ingen klimaplan, noe andre høgskoler og universiteter i landet har. Foto: Even Ørjasæter

​Høgskulen i Volda markedsfører sin beliggenhet på naturskjønne Sunnmøre, men svikter fortsatt på miljø.

 – Det første jeg la merke til når jeg begynte her på skolen, var at de ikke sorterer søppel her, sier Guro Asdøl Midtmageli.

Hun begynte som student på friluftsliv ved Høgskulen i Volda i august, og er en av dem som ikke var klar over at skolen ikke har noen miljømål eller klare rammer for klima og miljø. Selv er hun svært opptatt av miljøet og synes det er dårlig at det ikke finnes noen plan her på skolen.

– Når jeg kom hit til Volda prøvde jeg å legge merke til om det er noen synlige miljøtiltak, men jeg har ikke sett noen ting, sier hun.

NATURGLAD JENTE: Guro Asdøl Midtmageli er opptatt av miljøet, og prøver å engasjere folk i å ta tak, blant annet på sin instagramprofil. Foto: privat

Hun mener høyskoler generelt burde gå foran som gode eksempel for alle studentene, og hjelpe til der man kan.

– Det skal jo ikke så mye til, smiler hun og håper det skjer en endring fra skolen ganske fort. 

–  Hva er vitsen med å ikke gjøre noe, når alle andre i Norge gjør det - i alle fall de fleste jeg vet om, ler hun.

Mange tråder i riktig retning, ingen går all in 

I vår skrev Nærnett en sak om den ikke fullt så grønne studiebygda Volda. Flere måneder senere har Høgskulen i Volda fortsatt ingen form for klimaplan, eller en ansvarlig for klima og miljø. Det kan synes som at grunnen til dette, er at alle parter skylder på hverandre.

Høgskoledirektør Karen Lomeland Jacobsen forteller at det allerede jobbes mye med klima i dag. Hun trekker frem at høgskulen forsøker å kildesortere, selv om Midtmageli ikke opplever det samme. Studenten er heller ikke alene om å føle at kildesorteringen er for dårlig. 

Silje Louise Dahl i arbeidsmiljøutvalget sier at utvalget har tatt opp saken og ønsker at skolen blir bedre på å sortere søppel. 

– Sånn som det er nå er det ikke en god nok løsning på kildesortering. Vi har derfor bedt Drift om å se på dette, forteller Dahl. 

Arbeidsmiljøutvalget har også bedt driftsavdelinga sjekke ut om det er mulig for Høgskulen i Volda å bli miljøfyrtårn. Denne saken var oppe ved et møte i mai, og er ennå ikke gjort noe med. 

Jacobsen, som etter boka er den som sitter med det fulle ansvaret, forteller at dette med miljøfyrtårn er noe man diskuterer i administrasjonen. Hun tror likevel det krever svært mye ressurser for en liten høyskole som Volda. 

– Det er en ganske omfattende sertifisering, som krever mye ressurser – det kan godt være vi får mer ut av ressursene ved å jobbe strukturert med tiltak internt, sier hun.

Er det utleier eller leietaker som har ansvaret?

Jacobsen trekker også fram at det er statsbygg som eier byggene, og at skolen ikke står ansvarlig for ressursbruken byggene bruker. Hun tror kanskje dette er en av grunnene til at det ikke er lagd noen form for klimaplan tidligere. 

Statsbygg igjen reagerer på at Høgskulen i Volda ikke har noen miljøplan, slik som for eksempel NTNU. 

– Statsbygg skal oppfylle klimamålsettingen som er satt av regjeringen, forteller eiendomsforvalter i Statsbygg Geir Skaaren. 

Det betyr at Statsbygg prøver å drifte, vedlikeholde og oppgradere bygningsmassen på en sånn måte at de skal klare å oppfylle klimastrategien satt av regjeringen, men at alt annet arbeid med klima og miljø er under leietakers ansvar – altså er det Høgskulen i Voldas ansvar. 

Skaaren mener leietakeren burde hatt en skriftlig plan. Statsbygg som drifter og vedlikeholder byggene, kan også stille en del krav til leietaker.

– Vi kan jo ikke instruere, men vi kan jo oppfordre. Når man har en stor virksomhet som høgskulen, er det en stor fordel å ha en plan å jobbe etter – det gjør det også lettere å måle om man faktisk når noen mål.

Skaaren poengterer også at selve byggene ved skolen ikke er noen klimaversting. 

Hvorfor kan ikke vi, når de kan i Ålesund, Trondheim og Bergen?

Mens universitetet i Bergen er miljøfyrtårn og NTNU har klare miljømål, har Høgskulen i Volda verken en miljøplan, miljøansvarlig eller klare mål for å bli et grønt studiested. 

– Man trenger ikke ha miljøfyrtårn-sertifisering for å være et grønt campus, sier viserektor ved NTNU i Ålesund, Dr. Annik Magerholm Fet. 

Hun forteller at miljøfyrtårnsertifisering først og fremst er et symbol på at man har oppfyllt en del krav, men Fet poengterer at det er mange måter å dokumentere miljømål på. 

– Gode rutiner internt er viktig for å følge opp og kunne måle og registrere resultater, sier hun. 

Studentene er viktig

Fet forteller det er viktig at studentene er pådrivere og stiller krav. Og dersom friluftslivssstudenten Guro Asdøl Midtmageli skulle gjort høyskolen litt grønnere, ville hun først og fremst satt fokus på sortering av søppel. Deretter ville hun fjernet bestikket i plastikk til engangsbruk. Hun ville også gjort det billigere å kjøpe kaffe eller salat, dersom man tar med egen kopp eller boks. 

– Det er jo ikke så mye som skal til. Det er bare små tiltak som gjør det hele litt grønnere, sier Mitdmageli og smiler.