Høyre og Arbeiderpartiet kranglet om eldreomsorg

Høyre og Arbeiderpartiet kranglet om eldreomsorg

Arbeiderpartiets Fredric Bjørdal langet ut mot Høyre og Fremskrittspartiet under dagens debatt i høgskolekantinen. Høyres Marianne Synnes kan sees til høyre i bildet. Foto: Ådne Riis Hallås

Under debatten om eldreomsorg kom Fredric Bjørdal (Ap) med krass kritikk av regjeringen og dens økonomipolitikk.  

Stortingsrepresentanten mener de ikke har nok penger til å utbygge en god eldreomsorg fordi partiene bruker opp pengene på de store skattekuttene. 

– Dere har ingen ambisjoner fordi dere har ikke penger. Hvor skal dere kutte? Dere vil ikke svare? Det er ikke Erna og Siv som skal bygge dette fordi de har brukt opp pengene allerede, sa Bjørdal. 

Høyre valgte da å trekke frem at Arbeiderpartiet tidligere ikke ville synliggjøre listene over hvor mange som stod på venteliste for sykehjemsplass.

– Nå ser vi tallene over de som venter på plass, og vi må bygge som bare rakkern!, sa Marianne Synnes (H). 

Strid om finansiering

Frp ønsker å styre eldreomsorgen statlig, og dagens representant Anbjørn Frislid mener at hvis staten tar over finansieringsansvaret så er det penger der. Han tok også opp Frps prestisjeprosjekt; omleggingen av eldreomsorgen, som siden ble omgjort til et prøveprosjekt. 

– Det var stor usikkerhet rundt prosjektet men de seks kommunene er fornøyde. De som arbeider på omsorgshjemmene og beboerne der er fornøyde med resultatet, uttalte Frislid, til rask respons fra Bjørdal.

– Dette pilotprosjektet med de seks kommunene ble en flopp. Til og med kommuner med ordførere fra Frp ville ikke bli med på prosjektet, argumenterte Bjørdal.

Stort sprik

Senterpartiets Geir Inge Lien var enig i dette og uttalte, 

– Alle kommunene har sett at dette ikke fungerer. De kommer ikke tett på- flere kommuner har trukket seg ut fra løsningen om statlig styrt eldreomsorg. 

Lien sa videre at tjenesten må være nært folk, og at kommunene må få penger for å bygge institusjoner, da det er de som kjenner behovet best. 

Bjørdal sa seg enig i at kommunene måtte bestemme, men at de måtte følge en nasjonal standard. Slik mener han at de kommunene som sliter mest kan få den hjelpen de trenger.

– Alle vil ha en god eldreomsorg, men ikke alle kan betale for det, da de bruker penger på store skattekutt i stedet.