Snart sesong for huggormen 

Hva gjør man ved et huggorm-angrep?

VIPERA BERUS: Den norske huggormen. Illustrasjonsbilde hentet fra Pixabay 

Norges mest giftige slange blir snart igjen å finne i Sunnmøres skog og mark. 

På våren er det flere nordmenn som liker å gå på tur. Ifølge Mari Tosterud, konstituert avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet (FHI), er det nå i mars at de første spørsmålene angående huggormbitt tikker inn.

Varierende alvorlighetsgrad 

Videre forklarer hun litt rundt alvorlighetsgraden ved et bitt.

- Hovedproblemet med huggormbittene er ikke allergi, de er kun farlige når de utveksler gift. Det er giften som gir utslag for symptomene.

Kan et angrep være livstruende?

- Nei, det er i så fall svært sjelden. Jeg kan ikke huske sist.

Mari forteller videre at alvorligheten ved et angrep ofte kommer an på offeret. 

- Alvorligheten kan variere ut fra hvilken risikogruppe man tilhører, enkelte barn, gravide og eldre blir verre rammet av symptomene dersom huggormen sprøyter inn gift, enn en frisk voksen vil bli.

Ifølge helsebibliotekets nettsider spiller giftmengde i forhold til vekt, en rolle i hvor alvorlig situasjonen er. Nettstedet forteller også at smerten og hevelsen fra et huggormbitt kan i verste tilfelle vare i flere i uker.

Hva man gjør ved angrep 

Tips ved angrep: Hold den utsatte kroppsdelen høyt, ikke prøv å suge ut giften, eller prøve å klemme eller skvise på såret. Kontakt lege, spesielt hvis den utsatte tilhører en av risikogruppene (se faktaboks).

Les mer om huggormangrep på Helsenorge.no 

Mest utsatte grupper:

Barn
Gravide
Eldre
Personer med nedsatt allmenntilstand (syke)

Symptomer:

Smerter (kan vare i lang tid – uker)
Blårød misfarging
Hevelse
Blemmer
Betennelse i vener
Svimmelhet (bevisstløshet kan forekomme)
Magesmerter og brekninger
Blodtrykksfall og sjokk
Dødsfall er sjelden