– Vi må ha lokaler i Ørsta

Ja til interkommunalt PPT-samarbeid - stiller med lokaler

ØRSTA KOMMUNESTYRE: Syv representanter stemte imot interkommunalt samarbeid om PP-tjenesten. FOTO: Aina Ebube Helgheim.

Fra 1. august går Ørsta inn i et samarbeid om PP-tjeneste med Ulsteinvik, Hareid og Volda. Ifølge avtalen, skal kontoret ligge i Ulsteinvik, men Ørsta Kommunestyre har valgt å stille med lokaler i Ørsta.

Nærnett skrev forrige fredag om at formannskapet i Ørsta er skeptiske til den interkommunale samarbeidsavtalen om PP-tjeneste. Det er den lange avstanden som bekymrer. Fordi kontorene skal ligge i Ulsteinvik, må noen kjøre over 100 kilometer for å benytte seg av tjenestene. 

Paul Kristian Hovden er redd for at tjenestene ikke blir bedre med interkommunalt samarbeid.
Foto: Aina Helgheim.

I torsdagens møte gikk et enstemmig kommunestyremøte inn for at Ørsta skal stille med lokaler til bruk for testing og samtaler, også etter at avtalen er inngått. Selve avtalen om samarbeid, var det derimot større splid om.

– Jeg lurer på om vi går for fort frem her, og jeg tror svaret er ja, sa KrFs Paul Kristian Hovden. Han mener det viktigste er at kommunen gir gode tjenester, og vet ikke om tjenesten blir bedre av samarbeid i dette tilfellet. Syv stykker stemte imot avtalen om samarbeid. 

 

Vil ivareta de ansatte 

Hans Olav Myklebust fikk vedtatt at de ansatte skal involveres i sammenslåingsprosessen. Foto: Aina Helgheim.

For mange av representantene var det viktig at de ansatte blir involvert i prosessen. Alle som jobber i tjenesten har fått spørsmål om de vil være med videre når arbeidsplassen flyttes. Svarfristen er ikke ute.

– Det er de ansatte som kjenner tjenesten best, ogdet er viktig at de ivaretas,  sa Hans Olav Myklebust. Han vil dessuten at fylkeskommunen skal involveres, slik at barna følges opp også etter grunnskolen. Han formulerte intensjonene i et forslag som ble vedtatt. 

Odd Magne Vinjevoll (Frp) synes det går litt fort frem, han skulle ønske omstillingen kunne skje mer gradvis. Han foreslo å bruke litt lenger tid, men kun elleve stemte for, og forslaget falt.

 Allerede 1. august i år settes samarbeidet ut i praksis.