– Vi skal jobbe for at jentene blir godt inkludert
 

Jenter igjen til mottaket

Simona Humberset og resten av Volda EMA ser fram til å ta i mot de nye jentene i oktober. 

Volda EMA får igjen åpne dørene for jenter til mottaket. Nå forbereder ansatte og de andre ungdommene seg til å ta i mot de nye med åpne armer. 
 

Siden høsten 2016 har det kun bodd gutter på EMA i Volda. I oktober åpner de Raudehuset for jentene som kommer. Totalt er det plass til ni, men foreløpig er det etter hva mottaket erfarer tre som kommer.  Simona Humberset, som er med i det barnefaglige teamet gleder seg til å ta dem i mot. 

 – Det blir spennende å få inn jenter igjen. Nå jobber vi med å forberede ankomstene, på samme måte som vi forbereder alle andre ankomster, sånn at ungdommene skal få det de har behov på og krav på i Volda.

Sterkt fokus på omsorgsarbeid 

I Norge er det i dag kun tre asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere, og EMA Volda er ett av de heldige som består. Humberset setter pris på å kunne jobbe med skape trygge rammer for ungdommene. 

 – Vi har et stort fokus på omsorgssarbeid, og samarbeider tett i personalet for finne gode løsninger underveis.  Og så samarbeider vi godt  med kommunen  og  lokallmiljøet, for eksempel læringssenteret, fotballtreninger med VTI og andre. Målet vårt er jo å gi ungdommen en tilnærmet lik hverdag slik vi har,  så tilpasser vi aktiviteter og annet etter deres behov, sier hun.

Hun tror også det at mottaket ligger så sentralt til, med nærhet til alt de trenger, har mye å si for trivselen.

UDI som flyttet jentene forrige gang

Da jentene som bodde på Volda EMA høsten 2016, etter ett år i Volda, ble flyttet, var det grunnet lav ankomst flyktninger og UDI valgte og flytte dem for å samle flest mulig av jentene på ett sted. 

Selv om både mottaket og ungdommenes skjebner ligger i politikernes og UDIs hender er én ting sikkert: at verdiene til EMA i Volda viser at der det er husrom er det hjerterom.