─ Vi skal jobbe for at jentene blir godt inkludert

Jenter igjen til mottaket

Kristina Vatne ved EMA-mottaket gleder seg til de ni jentene kommer i oktober.

EMA-mottaket i Volda tar igjen i mot jenter til mottaket. Nå forbereder mottaket seg til å ta de imot med åpne armer. 

Siden 2015 har det kun bodd gutter på EMA-mottaket i Volda. I oktober skal ni jenter flytte inn i Raudhuset på mottaket. Kristina Vatne, som jobber i det barnefaglige teamet gleder seg til å ta dem imot. 

 ─ Det blir spennende å få inn jenter igjen. Nå jobber vi med å ordne rom til dem og gir beskjed til personalet, læringssenteret og andre vi samarbeider med, slik at vi kan gi dem mest mulig omsorg og for at de kan finne seg best mulig til rette. 

Sterkt fokus på omsorgsarbeid 

Volda er ett av tre asylmottak i Norge. Vatne er usikker på hvorfor mottaket er så viktig og ennå består, men tror det er flere årsaker.

  ─ Vi har et stort fokus på omsorgssarbeid, og personalet jobber tett og diskuterer temaer som dukker opp. Så samarbeider vi godt  med lokalmiljøet, for eksempel læringsmottaket og Re:act, og prøver å tilpasse hverdagen til beboerne slik de ønsker. I tillegg ligger vi jo veldig sentralt til med sykehus og alt annet vi trenger innen kort avstand, sier Vatne.

UDI velger hvor asylsøkere skal bo

Da jentene høsten 2015 ble flyttet var det fordi ankomsten var lav, og UDI ønsket å samle flest mulig på ett sted.

Nå er Kristina Vatne og resten av mottaket  veldig klar for å gi jentene og resten av gjengen på mottaket en god hverdag her i Volda.