Ønsker mer ansvar til jordmødre

Jordmødre og fastleger

Kommunejordmor: Irene Winsnes er positiv til Høyres vedtak. Foto: Nina Sørlie Nilssen 

Høyre vil gi mer makt til jordmødrene i kommunene. Dette har ikke gått upåaktet hen i helse-Norge.

På Høyres landsmøte nylig ble det diskutert om man skulle styrke jordmortjenestene i kommunene. Disse oppgavene innebærer kontroll av svangerskap og helse, og rådgivning om prevensjon og familie.

Høyrepolitiker Tone W. Trøen. Foto: Stortinget 

Tone Wilhelmsen Trøen og Kristin Ørmen Johnsen er politikerne som fremmet forslaget om at jordmødre også skulle få ansvar for å ta celleprøver, for å avdekke livmorhalskreft. Trøen sier til Næravisa at jordmødrene bør kunne ta større ansvar for kvinnehelse enn de har i dag, med tanke på deres brede kompetanse.

– Det er viktig å understreke at dette er oppgaver mange jordmødre utfører allerede i dag. Det er gode resultater med at kvinner kan velge å gå til jordmor for å få utført flere kvinnehelseoppgaver.

Trøen forteller at hun har blitt kontaktet av både leger og jordmødre som mener dette er et godt forslag, og setter kvinnehelse på den politiske dagsorden.

– Det har også kommet noen reaksjoner fra fastleger, som uttrykker at dette er oppgaver de mener bør utføres hos fastlegen. Hovedpoenget til Høyre er å styrke kvinners valgfrihet, og gjøre helsetjenester for kvinner lettere tilgjengelig.

Trøen sier at vedtaket gjelder for neste stortingsperiode, og forteller at hun gleder seg til å følge opp dette videre etter valget.

Positiv til celleprøve hos jordmor

Irene Winsnes er jordmor for Ørsta og Vanylven. Hun utfører først og fremst svangerskapskontroller, og i tillegg drar hun på hjemmebesøk i de to kommunene.

I Vanylven tar også jordmoren celleprøver av kvinner. Hun vet ikke om noen andre jordmødre på Søre som tilbyr dette.

– I Norge er det først og fremst fastlegen som har denne oppgaven. I for eksempel Sverige har jordmødrene et mer utvidet ansvar for kvinnehelse, og celleprøver har vært en del av jordmødrenes oppgaver.

Celleprøver er nå av de nye oppgavene Høyre ønsker å gi jordmødrene.

Selv startet Winsnes opp med dette for to år siden.   

– Svingninger i fødselstall gjør at jeg av og til har mer kapasitet. Jeg samarbeidet også med en lege som har arbeidet i Sverige, og vi fant ut at jeg hadde tid til å utføre celleprøver.

Winsnes opplyser om at mange kvinner benyttet seg av tilbudet i fjor.

Er kvinnene positive til å kunne gå til jordmor for å utføre celleprøver?
– Ja, mange sier det er fint at jordmor kan tilby celleprøver. Enkelte ønsker at det er kvinner som skal ta celleprøver på dem, og i små kommuner kan det være vanskelig å få kvinnelig fastlege.

Fastleger og jordmødre på samme side

Jordmor Irene Winsnes mener at celleprøver på denne måten kan bli et lavterskeltilbud, og føre til at flere sjekker seg.

– Vi ønsker ikke at dette skal være en profesjonskamp mellom fastleger og jordmødre. Vi ønsker at vi skal utfylle hverandre. Det som er viktig for oss er at kvinnene selv kan velge om de vil til oss eller fastlegen, påpeker Winsnes.

Hun sikter særlig til de som ikke har fastlege.

– Jeg tror at jordmødre kan være særlig viktig for de gruppene som ikke har fastlege. For eksempel studenter og innvandrerkvinner.

Wiksnes sier at mange jordmødre ønsker seg en større stilling i kommunene, da mange har uønskede deltidsstillinger. Selv tok hun også på seg to vikarjobber i fjor, for å få mer å gjøre. Hun mener jordmødrenes kompetanse lenge har blitt brukt for smalt.

I den senere tid har jordmødrene fått utvidet ansvarsområde sitt. Fra 2016 fikk de utvidet rekvireringsrett.

–  Jordmødre kan nå skrive ut prevensjon, og etter godkjent opplæring, sette inn p-stav og spiral, forteller Wiksnes.  

Tar jordmødrene over fastlegenes oppgaver?​
– Det er ikke noe vi ønsker å gjøre. Vi tenker det kan være en fordel å frigjøre ressurser for legene, slik at de kan ta seg av flere pasienter. De har ofte fulle lister, og mye ventetid. Vi vil være en ressurs for fastlegene, ikke trussel, understreker Winsnes.

Høyre ønsker heller ikke at forslaget skal føre til en profesjonskamp.  

– Mange fastleger er gode på kvinnehelse, men det er også mange jordmødre, avslutter stortingspolitiker Tone Wilhelmsen Trøen.