Svikt i avlingen

Konsekvensene av den tørre sommeren begynner å vise seg. Gårdbrukerne i Møre og Romsdal kan komme til å søke erstatning på 16 millioner kroner.
 

– Det meste er knyttet til grovfor. Grasproduksjonen har blitt rammet, men også korn og potet, sier Per Eldar Nakken, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

I fjor søkte bønder i fylket erstatning på knappe 300.000 kroner samlet, ifølge Landbruksdirektoratets oversikt over avlingssvikt. Det kan altså bli helt andre tall i år.

Særlig indre deler av fylket, som Surnadal, Rauma, Sunndal og Nesset, er i år hardest rammet.

– Første slåtten var jevnt fordelt i fylket, men det kom litt regn i ytre del av fylket i juni. Ytre deler av fylket kom generelt best ut av sommeren. Det kom litt mer tørkeskader i indre, i tillegg til at noen av dalene her har tørkesvak jord, slik at de er spesielt utsatt når det er tørke, forklarer Nakken.

Det er verdt å nevne at tallene foreløpig kun er prognoser, og at alle sakene enda ikke er behandlet. Seniorrådgiveren minner om at det kunne vært verre.

– Vi har kommet godt fra det i Møre og Romsdal sammenliknet med Øst- og Sørlandet. Tallene kan fortsatt endres, resultatet kan til slutt bli både høyere og lavere, avslutter han.