Redusert postombæring kan skade lokalavisene

– Kan bli nådestøtet for papiravisene

Foto: Håvard Jørstad/Posten

– En distriktskamp, sier ansvarlig redaktør i Møre, Tore Aarflot, om regjeringens forslag.

Regjeringen har foreslått redusering av postombæringen til annenhver dag fra 2020 og til to dager i uka fra 2022. Forslaget blir støttet av posten, men møter sterk kritikk fra mediebransjen.

I dag er Posten pliktig i å kjøre ut rundt 150.000 aviser til såkalte ulønnsomme områder. Hvis regjeringsforslaget går igjennom kan det få store konsekvenser for distriktene. Generalsekretær i Landslaget for lokalaviser (LLA), Rune Hetland, sier til Nationen at forslaget kan bli nådestøtet for papiravisene.

Kan bli problematisk for Møre

En av avisene på Søre Sunnmøre som vil bli spesielt berørt er Møre. De omtalte saken på side to i dagens utgave. Ansvarlig redaktør Tore Aarflot ser alvorlig på forslaget og frykter konsekvenser for avisa. Han peker spesielt på at hvis posten går på andre dager en de dagene avisa kommer ut, vil det kunne by på store problemer. Han omtaler det hele som et puslespill.

– Det er et enormt puslespill som skal legges, og logistikken er omfattende. Uansett hvordan de legger det blir det galt for noen, sier han.

Kan gå utover de eldre

Aarflot påpeker også at forslaget først og fremst vil kunne ramme de eldre, og legger vekt på at det er mange eldre mennesker som bor i de grisgrendte strøka og at det er spesielt problematisk for dem ettersom de ikke benytter seg av nettavisen i like stor grad. Men det vil også ramme de yngre, da det viser seg at folk foretrekker å lese papiravisa fremfor digitale utgaver, mener han. Dessuten tror han forslaget vil gjøre det langt mindre attraktivt å bo i distriktene og betegner det hele som en distriktskamp.

Jobber med en løsning

Mediebedriftenes landsforening (MBL) har satt opp et distribusjonsutvalg hvor representanter fra blant annet Schibsted og Amedia er med. De forsøker å finne en løsning på problemet, men prislappen vil bli høy.

Til Romsdals Budstikke sier fagsjef for næringspolitikk i MBL, Bjørn Wisted, at det dreier seg om kostnader i mange hundre millionersklassen.

Aarflot sier at de også har begynt å jobbe med saken.
– Det er vanskelig å få til dette, men vi jobber med det. Vi har ikke noen fasit ennå, men vi er nødt til å finne en løsning på det

For tidlig å gå i detalj

Aarflot legger vekt på at vi ennå ikke vet detaljene av saken.
– Det er ikke tida for å gå i detalj på dette, fordi vi ikke vet omfanget av situasjonen ennå, sier han.