Kommunestyret vedtar skissering av ny kino og kulturhus

Kino og kulturhus

ENSTEMMIG VEDTATT: Kommunestyret vedtar formannskapets forslag om nytt kulturhus og kino. Foto: Silje Holtan Enghaug

Kommunestyret vedtar formannskapets anbefaling om en skisse til ny kino og kulturhus. 

Det som kan bli nytt kulturhus skal tilknyttes Volda samfunnshus, men det er også åpnet for å bruke "barnepark-tomta" og "Driveklepphus-tomta". Planene med skisse og økonomiplan skal legges frem innen 1. november i år, og kommunestyret vil da bestemme om planene blir gjennomført. 

Dan Helge Bjørneset er fornøyd med kommunestyrets vedtak. Foto:  Silje Holtan Enghaug

Dan Helge Bjørneset er veldig fornøyd, og takker ordfører og rådmannen for å ha vært handlekraftige etter at samarbeidet med høyskolens nye mediebygg ikke ble noe av.

Han legger til at det alt er brukt mye penger på samfunnshuset, og at det dermed er naturlig å slå sammen dette med det nye kulturhuset. Han sier at det er rimelig at det skal stå ferdig innen 2020.