Valgløftene som forsvant - gang og sykkelvei

Kom ikke i mål med gang- og sykkelvei

Forrige valg ga alle partiene i Volda løfter til velgerne. I en serie på tre deler undersøker Næravisa hvorfor utvalgte løfter, som hadde flertall, ikke ble holdt. I denne utgaven skal vi se nærmere på løftet om sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Volda og Ørsta.

Ved kommunevalget i 2015 ble det lovet en sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Volda og Ørsta. Forkjemperne for denne veien var Ap, KrF og SV. På grunn av sammensetningen i kommunestyret, der 14 av 27 mandater støttet gang- og sykkelveien, burde det vært mulig å innfri løftet. I skrivende stund er gang- og sykkelveien fortsatt ikke realisert. Hvorfor?

Ap: – Ikke en kommunal oppgave

– Først og fremst er ikke gang- og sykkelvei en kommunal oppgave. Veien ligger inne i reguleringsplanen, men den er ikke finansiert og er avhengig av hvilken løsning som blir valgt med tanke på Voldatunnelen, sier Jørgen Amdam.
  For å få finansiert gang- og sykkelveien jobbes det med en samferdselspakke som kalles for “Voldapakken”, kan ordføreren fortelle.
  – Det jobbes med å få oppsluttning for en “Voldapakke” som skal brukes til

Ap: Jørgen Amdam. Foto: Arkiv

samferdsel. Den pakken kan inneholde blant 
annet tiltak for å få mindre trafikk i sentrum og gang og sykkelvei fra sentrum til Munken.       
  Det er også ønskelig å sette opp en rundkjøring ved flyplassen, fordi dette er det farligste krysset i området, sier Amdam.


KrF: – Skal finansieres med bompenger

KrF: Arild Iversen. Foto: Arkiv

– Gang- og sykkelveien er delvis gjennomført, men viktig å huske på at det er et statlig ansvar på grunn av at veien skal ligge sammen med E39, som ikke er kommunal vei. Eneste som gjenstår er strekningen mellom Ivar Aasen-tunet og flyplassen. 
  Når Arild Iversen snakker om finansieringen kommer han også inn på at det er snakk om en samferdselspakke.
  – Statens vegvesen har foreslått en samferdselspakke med ønske om finansiering av sykkelvei og tunnel. Denne skal da finansieres med bompenger, i en slik pakke kan det eventuelt settes av midler til diverse konkrete formål i nærområdet. Om det blir, er uvisst. Bompengespørsmålet er fortsatt ikke avgjort, forteller Iversen.

SV: – Ørsta ønsket ikke å være med

Gunnar Schjeldrup Strøm, gruppeleder for SV Volda, kan også fortelle at den

SV: Gunnar Schjeldrup Strøm. Foto: Arkiv

lovte gang- og sykkelveien ikke er kommunalt ansvar, men at kommunen har vært pådriver av prosjektet og legger til: 
  – Gang- og sykkelveien ligger inne i samferdselspakke fra staten, men Ørsta ville ikke være med på pakken. Flertallet i Volda var for veipakken, men den strandet hovedsakelig fordi Ørsta ikke ønsket å være med.

Bompenger stanset Ørsta

Ordfører i Ørsta, Stein Aam, forteller at det var gode grunner til at Ørsta ikke ville være med på samferdselspakken.
  – Utgangspunktet var at det var en større pakke mellom Volda og Ørsta, med både bompenger i Ørsta- og Voldaområdet. Denne ble det ikke noe av, det henger sammen med at næringslivet, Ulstein kommune, Herøy kommune og Hareid kommune ikke ønsket å betale bompenger til reise til blant annet flyplassen her i Ørsta, sier Aam.
  Samtidig forteller Aam at samferdelspakken strandet fordi det hverken var flertall i kommunestyrene i Ørsta og omeng eller i næringslivet på Søre Sunnmøre

FLERTALL: De fargelagte mandatene (SV, Ap og KrF) hadde alle gang- og sykkelvei på programmet sitt før valget i 2015. V, H, MDG, Sp og Frp nevnte ikke gang- og sykkelvei, og er derfor ikke spurt eller fargelagt. Til tross for at SV, Ap og KrF hadde flertall, ble ikke veien realisert. ILLUSTRASJON: Stine Lund Trøan

– Må dele på ulemper

Paul Kristian Hovden i KrF Ørsta var for at samferdselspakke mellom Volda og Ørsta skulle vedtas.
  – I korte trekk mente jeg at en må dele på noen ulemper, men at man også da kunne dra felles nytte ut av fordelene som kommer etterpå. Det ville også vært uheldig om Volda skulle hatt en pakke nå og vi i Ørsta en annen pakke senere, sier Hovden. 
  Han mente også at det var  fordeler, men samferdselspakken ble til slutt nedstemt.
– Det er et godt spørsmål hvorfor den ble det.                
Samferdselspakken er jo en sak som har gått gjennom flere politiske perioder og den startet i 2007/2008 da under navnet bypakke, men endret senere navn til samferdselspakke.                          Målet var da det samme, nemlig å realisere et felles veiprosjekt med blant annet Voldatunnelen.                                      
 Jeg har vært tydelig hele tiden at man må få på plass de store tingene før man begynner med de mindre prosjektene på lista.  
Jeg syns det var uheldig at vi ikke lyktes med det og at flertallet ville noe annet. Så nå er den saken over etter mitt syn, sier han. 

Avventer avklaring

I en mail til Næravisa forteller kontaktperson for samferdselspakken mellom Volda og Ørsta, Cathrine Helle-Tautra i Statens vegvesen, hva som er status på samferdselspakken.  
  – Status er at vi avventer en avklaring fra Vegdirektoratet vedrørende plassering av bomsnitt og andre detaljer rundt finansiering. Samtidig arbeider Statens vegvesen for å redusere kostnadene for E39 Volda-Furene (tunnelen), prosjektet vil derfor ikke påvirke evt. andre tiltak i pakken (som gang- og sykkelvei, journ.anm.), sier Helle-Tautra.