Kommentar: Psykisk helse må inn i pensum

kommentar

GENERASJON PRESTASJON: Dagens ungdom opplever press fra alle kanter om å gjøre "så godt du kan", og enda litt til. ILLUSTRASJON: Øystein Lakimo Eiksund

Det norske skolesystemet er i verdensklasse. Hvorfor er det da slik at så mange unge sliter med dårligere selvbilde og blir mer plaget av depressive tanker?

Ungdommene ved Volda ungdomsskule gjennomførte Ungdata-undersøkelsen i uke 10, slik at kommunen nok en gang skal få en bekreftelse på det de allerede vet: At unge jenter, men også gutter, sliter med selvbildet og blir plaget av depressive symptomer. Hvordan ungdommen har det, fikk de jo svar på i 2017, som var forrige gang Ungdata-undersøkelsen ble gjennomført. Resultatene i Volda den gang viste følgende:

Med disse tallene kan vi konkludere at jenter sliter i større grad enn gutter, og at problemene øker i omfang fra 8.- til 10.-klasse.

På grunn av disse resultatene ble det i 2018 gjennomført det kommunen kaller en styrking av helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Det ble ansatt en ny helsesykepleier i hundre prosent stilling, og det ble innført obligatoriske 8. klassesamtaler med helsesøster. Dette er i utgangspunktet gode tiltak, men holder det? Jeg tenker nei. Det holder ikke med én obligatorisk samtale i løpet av en periode på tre år, der det skjer veldig mye med både hodet og kroppen. Psykisk helse må i større grad inn i undervisningen på barne- og ungdomsskolene.

Ungdommen i dag er en del av «generasjon prestasjon».

Vi vil prestere best på alle arenaer. Det er press fra alle kanter om å gjøre «så godt du kan», og enda litt til. Vi jobber beinhardt for å få toppkarakterer i alle fag på skolen, gjøre det best på håndball- og fotballbanen, være den perfekte sønn eller datter, være sosial og følge med på alle de nye trendene, og i tillegg få over hundre likes på bildene vi poster på Instagram.

«Generasjon prestasjon» har ikke tid til å tenke på hvordan de har det i øyeblikket, alt fokuset er på framtiden.

Mennesker i alle aldre opplever å ha problemer i tide og utide. Det er helt naturlig å ha det vanskelig med tanker og følelser i perioder, men dersom disse tankene og følelsene forstyrrer deg over lang tid, er det på tide å be om hjelp. Du kan sammenligne det med å ha diaré. Hvis det varer noen dager eller en uke, er det som regel ikke nødvendig å oppsøke hjelp. Dersom det varer i tre til fire uker, eller enda lengre, vil de aller fleste være så lei av dassringen at den eneste utveien er å kontakte legen.

Jeg mener problemet ligger i at vi i ungdomsskolealderen ikke har nok kunnskap om det å jobbe for hardt. Man klarer ikke skjønne når nok er nok før det er for sent. Jeg skal ikke legge all skylden på skolen, fordi foreldre og omsorgspersoner selvfølgelig også har et ansvar. Har du først valgt å få et barn bør du også klare å ta vare på det.

Skolen er en arena hvor forskjellige mennesker og kulturer møtes.

Skolen er en arena hvor sosiale forskjeller utjevnes. I Norge er vi så heldige at utdanningen er gratis, en utdanning i verdensklasse, men noe vi mangler i pensum, noe som er viktig for absolutt alle, er psykisk helse.

Come on, make it happen!

· 71 prosent av jentene på 8. trinn var fornøyde med sitt eget selvbilde.

· 76 prosent av guttene på 8. trinn var fornøyde med sitt eget selvbilde.

· 38 prosent av jentene på 10. trinn var fornøyde med sitt eget selvbilde.

· 68 prosent av guttene på 10. trinn var fornøyde med sitt eget selvbilde.

· 3 av 10 jenter på 10. trinn er mye plaget av depressive symptomer.

· 4 av 100 gutter på 10. trinn er mye plaget av depressive symptomer.