Kommunalsjef stab i Herøy kommune trer av

Kommunalsjef stab i Herøy kommune trer av

14. januar i år kunne Vestlandsnytt melde om at kommunalsjef i Herøy, Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth, beholdt jobben mot en omdiskutert spesialavtale. Nå går han av. 

Onsdag 27. februar leverte Dammen-Hjelmeseth oppsigelse til rådmann Olaus-Jon Kopperstad med forklaring om at det var det rette for han og sin familie på sikt. Han har også opplyst om ny jobb.

TRER AV: Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth trer av som kommunalsjef stab. Foto: Herøy kommune

Den omdiskuterte spesialavtalen innebar at Dammen-Hjelmeseth som til vanlig bor i Bergen hadde rett på hjemmekontor  i to uker for så å måtte være tilstede på arbeidsplassen i Herøy den tredje. Dette gikk i en gjentakende turnus. Den stadfestet også at reisetiden ble regnet som arbeidstid og at reiseutgiftene ble dekket av kommunen. Denne ble undertegnet 12. november 2018 og trådde i kraft 1. januar 2019. Dette melder Vestnytt. Bakgrunnen for spesialavtalen var Dammen-Hjelmeseth sin kompetanse.

Avtalen ble kritisert i kommunen som følge av utgiftene den førte til i en periode hvor kommunen i utgangspunktet skulle stramme inn på utgiftene. Rådmannen i kommunen opplyser om at de i dag ikke har noen kandidater i sikte til å ta over for Dammen-Hjelmeseth.