Historisk foreldreutvalg dannet i Hareid

Kommunalt foreldreutvalg i Hareid

Historiens første foreldreutvalg i Hareid kommune                                         Foto: Eivind Longva

Hareids første kommunale foreldreutvalg (KFU) ble i dag etablert. 

Foreldreutvalget ønsker å skape bedre skoler og barnehager i kommunen. Målet er å få et bedre samarbeid mellom barnehager, skoler og foreldrene til barna. Det første utvalget består av åtte personer fra både private og offentlige barnehager og skoler. 

– Vi ønsker å ha et overordnet organ som ser på oppvekstmiljø til alle ungene i Hareid, helt opp til 10. klassse. Vi blir en slags link mellom FAU og administrative i kommunen, sier Kristin Dimmen, leder i foreldreutvalget. 

Bindeledd mellom FAU og kommunen

Utvalget har tett kontakt med kommunens oppvekstsjef, Eivind Longva. KFU håper dette kan bidra til god kommunikasjon mellom kommunen og barnehagene og skolene i Hareid. 

– Vi som sitter i KFU representerer alle FAU-styrene i Hareid. Hver enkelt av oss i utvalget er representanter i hvert vårt FAU-styret. Vi tar med saker fra hvert vårt FAU inn til foreldreutvalgsmøtene. Dette vil føre til bedre forhold for de ulike skolene og barnehagene i kommunen vår.