Kommunestyret skal ta stilling til nytt kulturhus og kino

Kommunestyremøte: Kino og kulturhus på agendaen i morgen

Planlegging av nytt kulturhus og kino skal bygges i tilknytning til samfunnshuset. Foto: Tobias Båkind.

På kommunestyremøte torsdag 22. mars skal kommunestyre ta stilling til utbgygging av kino og kulturhus.

Formannskapet vil anbefale kommunestyret å vedta administrasjonens anbefaling. Den går ut på at den kommunale byggenemda skal utarbeide romprogram og skisseprosjekt for kino og kulturhus. Planen er å bygge i tilknytning til samfunnshuset, men man kan også bruke «Barnepark-tomta» og «Driveklepphus-tomta», hvis det er behov. Begge tomtene er i nærheten av samfunnshuset.

Prosjektet skal inkludere lokalitetene i dagens samfunnshus med ombygging og integrering til nybygg. Det vil bli satt av tid til å diskutere ulike behov og løsninger. I tillegg skal det gjøres faglige og kostnadsmessige vurderinger av kinoløsning. Antall saler, nybygg eller ombygging av dagens samfunnshus, er noen av vurderingene som skal tas.

Det er satt av en halv million av 2018 budsjettet til dette prosjektet. 

Les også: Halv million satt av til planlegging av nytt kulturhus og kino