Køyretøy utfor seterveg i Ørsta

Eit køyretøy har køyrt utfor ein seterveg på Engeset i Ørsta. Førar og passasjer er begge under 18 år og lettare skadde. Politiet har kverrsett eit førarkort for MC, og oppretta sak.

Nærnett

Les flere artikler fra Nærnett.